חברות חוץ - gbo-il

Tag Archive for: חברות חוץ

Posts

חברות זרות הינן חברות אשר התאגדו מחוץ למדינה בה מתגורר בעל החברה. רישום חברה זרה הינה פעולה פשוטה לתחומי השיפוט הפופלארים לחברות מסוג זה.

 חברתנו אינה עוסקת בייעוץ מס בינלאומי ואינה מעניקה ייעוץ מס כל שהוא

 

ברשימה המובאת כאן מצוינות חלק מהסיבות להקמה של חברה זרה:

 • פרטיות.
 • הגנה על נכסים.
 • חסכון במס (תלוי בתחום השיפוט שבו החברה התאגדה).
 • הגנה מתביעות.
 • רישוי במדינות.

המוטיבציה הבסיסית העומדת מאחורי הרצון לפתיחת חברה בחו”ל, ע”י אנשים פרטיים ותאגידים הינה:

 • פעילות בינלאומית
 • ניהול סיכונים.
 • הפחתת עלויות.

כשהעולם נמצא במצב של חוסר יציבות כלכלית, שינויים דרסטיים בשערי מט”ח וחוסר וודאות פוליטית, יש צורך להגן ולשמר את נכסיהן והשקעותיהן. בנוסף לסיבות הפוליטיות והכלכליות לפתיחת חברה בחו”ל, ישנה גם את סיבת המס הבינלאומי אשר ממשיכה להשפיע על צמיחת תעשיית חברות זרות.

נושא זה כולל:

 • תחומי שיפוט בעלי חוקי מס נוקשים.
 • החזרי מס יותר אפקטיביים.
 • הזדמנויות שונות לניצול הסכמי מס בינלאומיים.

מאפיינים של חברה זרה

 • בדרך כלל אין צורך בהון עצמי.
 • אין דרישה להגשת דוחות מבוקרים או לדווח על חשבונות החברה.
 • החברה רשאית שיהיה לה דירקטור אחד.
 • מסמכי האיגוד של החברה יכולים לכלול תווים בשפה הסינית.
 • ניתן להשתמש בשירותי דירקטור נאמן ובעלי מניות נאמנים.

פרטיות

 • אין צורך להגיש לפרוטוקול הציבורי אינפורמציה הנוגעת לזהותם של הדירקטורים ו/או בעלי המניות בחברה. רשימת בעלי המניות בחברת חוץ, נגישה רק לבעלי המניות בחברה, או לבית המשפט של תחום השיפוט בו החברה רשומה וזאת רק לבקשת בעלי המניות.
 • אין חובה על הגשת מסמכים ציבוריים למעט תזכיר החברה ומסמכי הרישום.
 • אין חובה להגיש דוחות מבוקרים או דוחות על הכנסות שנתיות (חיסכון לחברה בשכרם של רואי החשבון).
 • ניתן להנפיק מניות פיזיות (מניות אשר בעליהן אינם רשומים בשום מקום, הן מוחזקות/מועברות/נסחרות באופן פיזי ע”י בעל נייר הערך אשר מחזיק בהן פיזית).

מאפיינים מיוחדים

 • חברות זרות יכולות להחזיק ולתחזק חשבונות בנק בכל מדינה בעולם.
 • חברות חוץ יכולות להחזיק מניות בחברות חוץ אחרות ולשמש כדירקטור בהן.

חברות בחו”ל יכולות לשמש למספר מטרות:

 • החזקת חשבון בנק בחו”ל.
 • עסקים מסחריים.
 • ניהול פיננסי.
 • החזקת אג”חים להשקעה בחו”ל.
 • החכרת נכסים.
 • תאגיד המשמש כנאמן.
 • בעלות משותפת בחברות זרות אחרות.
 • בעלות על נכסים לא מוחשיים.
 • מימון.
 • בעלות על נדל”ן.
 • עסקאות בעלי עניין.
 • בעלות על כלי שייט.

גמישות מירבית ותחזוק פשוט בתחומי השיפוט הפופולארים לחברות חוץ

 • אין הגבלות על מסחר במט”ח.
 • איגוד חברות בצורה יעילה ופשוטה, בכדי להגיב בצורה המהירה ביותר לתכנונים הנדרשים בחיי החברה.
 • דרישות הון עצמי מינימליות.
 • חברות חוץ רשאיות שיהיו להן דירקטור אחד ובעל מניות אחד, תאגיד גם כן רשאי לשמש כדירקטור.

ישנם כינויים ושמות רבים לחברות אופשור זרות כגון:

offshore company, bvi,offshore ltd, limited company, ltd company oversea companyprivate company, ibc,llc,business company וכד’, כל השמות הללו התייחסים כאמור לחברה זרה שהוקמה מחוץ לישראל.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר

© ‫Copyright - gbo-il