כפל מס - gbo-il

כפל מס

כפל מס הינו מצב של שני חיובים או יותר של מס על אותה הכנסה (במקרה של מס הכנסה), נכס (במקרה של מס רווחי הון), או עסקה (במקרה של מס ערך מוסף).

חזרה לדף הראשי של מיסוי בינלאומי.

חברתנו אינה עוסקת במתן ייעוץ מס בינלאומי או מקומי

המונח כפל מס מכוון כלפי שני אירועים ספציפיים:

  • מיסוי של דיווידנדים ללא התחשבות במיסים ששולמו ע”י הנישום בגין ההכנסות אשר מהן חולקו הדיווידנדים. מקרה זה נובע מהמבנה ה”קלאסי” של מס החברות המונהג בארה”ב.
  • מיסוי ע”י שתי מדינות או יותר של אותה הכנסה, רווח הון או עסקה, לדוגמא הכנסה אשר שולמה ע”י חברה ממדינה אחת לתושב של מדינה אחרת. נטל כפל מס לשתי המדינות מטופל חלקית באמצעות אמנה למניעת כפל מס אשר קיימים בין המדינות.

אירוע אשר בו עסק או אדם פרטי מייצר רווח אשר מחויב במס במדינה אשר הוא אינו אזרח בה, אינו יוצא דופן.

אותו עסק או אדם פרטי עלול למצוא עצמו מחויב מתוקף החוק במדינתו לשלם מס בגין הרווח ולשלם שוב במדינה שבה נוצר הרווח. בכדי למנוע מצב של תשלום כפל מס על ידי אותו נישום, הרבה מדינות חותמות על אמנה למניעת כפל מס ביניהן וכל זאת במסגרת התחום של מיסוי בינלאומי. המטרה של האמנה למניעת כפל מס היא לגרום לכך שנישומים לא ישלמו כפל מס על אותה הכנסה ושסכום המס המרבי שיכול על העסקה לא יעלה על סכום המס הגבוה מבין שתי המדינות. בעידן הגלובליזציה, כאשר ישנן הרבה עסקאות בינלאומיות והתחום של מיסוי בינלאומי הפך להיות מורכב יותר, עלול להיווצר מצב של כפל מס, אם יותר ממדינה אחת תממש את זכותה להטיל מס על אותה הכנסה, דבר הגורם לנטל כלכלי שמונע התפתחות עסקים גלובליים וקשרים בין מדינות.

אמנות למניעת כפל מס קובעות את חלוקת המס בין מדינות שונות וכל זאת על מנת שהנישום לא ישלם יותר מס ממה שהוא צריך. כך למשל אם במדינה א’ שיעור המס עומד על 15% ובמדינה ב’ שיעור המס הוא 25%, אזי במדינה א’ הוא ישלם 15% ובמדינה ב’ את ההפרש של 10%. במקרים מסוימים הרווח ימוסה במדינת הבית ולאחר מכן יזוכה במדינה שבה קרה אירוע המס. בשאר המקרים המדינה שבה קרה אירוע המס מנכה את המס במקור(“ניכוי מס במקור”) ומשלם המס מקבל זיכוי מס חוץ במדינת הבית, בכדי לאשר שהמס כבר שולם בגין האירוע. בכדי לקבל את זיכוי מס החוץ, על משלם המיסים להצהיר במדינה הזרה על היותו תושב של מדינה זרה. זהו מקרה קלאסי בתחום של מיסוי בינלאומי.

כדי למנוע כפל מס, חתמה מדינת ישראל עם מדינות רבות על אמנה למניעת כפל מס וכיום למדינת ישראל יש 44 אמנות למניעת כפל מס עם מדינות שונות.

אמנות למניעת כפל מס חשובות מאוד בתחום של מיסוי בינלאומי כאשר עושים תכנוני מס לגיטימיים. על ידי תכנון מס נכון, במיוחד בעסקאות בינלאומיות, ניתן להוריד את חבות המס ואף לגרום לכך שחבות המס תהיה קרובה לאפס. חשוב מאוד לעשות כאן את ההבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס. תכנון מס לגיטימי הינו מצב שבו אני מנסה להימנע ממס ע”י אמצעים חוקיים בלבד וגילוי מלא של העובדות. לעומת זאת במצב של התחמקות ממס משיגים את המטרה ע”י זה שמפרים את החוק אם ע”י מצגי שווא ו/או הסתרת עובדות.

תכנון מס בניגוד למצב של תכנון מס לגיטימי, מאופיין בתחכום רב, שימוש בכלים פיננסיים, כלים משפטיים, שימוש בחברות וכל זאת תוך ניצול של אמנות מס כאשר ברוב המקרים יש ניצול לרעה של אותם אמנות מס וניסיון לעוות ולפרש בצורה שונה את החוק.

תכנון מס שמטרתו הימנעות מתשלום מס ותשלום מס מזערי בעת הפקת הכנסה בחו”ל מחייב היכרות לא רק עם חוקי המס של ישראל אלא גם עם חוקי המס של המדינה שבה מופקת ההכנסה ולכן כדאי בכל מקרה של תכנון מס כלשהו להתייעץ עם מומחים בתחום של מיסוי בינלאומי.

חברתנו אינה עוסקת במתן ייעוץ מס בינלאומי או מקומי

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]