מיסוי בינלאומי - gbo-il

מיסוי בינלאומי

חברתנו עובדת בשיתוף פעולה עם המשרדים המובילים בארץ ובעולם בתחום מיסוי בינלאומי.

חברת GBO  תלווה אותך בהקמת האופרציה האופטימלית עבורך,  בהתאם למאפייני פעילותך, אך איננו מעניקים יעוץ מס בינלאומי.

משמעות המושג “מיסוי בינלאומי” יכולה להתפרש בכמה דרכים:

 • לימוד האינטראקציה של חוקי המס במדינות שונות, ואיך הם משפיעים על אנשים פרטיים וחברות עם הכנסה ונכסים ביותר ממדינה אחת.
 • לימוד השוואתי של חוקי המס במדינות שונות.
 • ההיבטים הבינלאומיים של חוקי המס במדינה ספציפית.

בדרך כלל חברות רב-לאומיות מעסיקות יועצי מס שמתמחים במיסוי בינלאומי בכדי למזער את חובותיהם המיסויות חובקות העולם.

מיסוי בינלאומי הינו תחום המתמחים בו יועצי מס, עורכי דין, ורואי חשבון כאחד.

חוקי המס שונים במדינות שונות בנוגע ל:

 • מי או איזה ישות ממוסה, לדוגמא: איך מגדירים תושב, האם אזרח חוץ ממוסה והאם החברה תמוסה או הבעלים שלה.
 • איזו הכנסה תמוסה ואיך מודדים אותה.
 • איזה קיזוזים מותרים מהכנסה החייבת במס.
 • מתי ההכנסה תמוסה ומתי הקיזוזים מותרים.
 • דרגות המס.

מיסוי בינלאומי – אנשים המנהלים עסקים בחו”ל המתגוררים לחילופין בישראל ובמדינה זרה זקוקים ליועץ מס בינלאומי כדי להסדיר את נושא המיסוי השנתי שלהם בארץ ובחו”ל. תכנוני מס בינלאומיים צריכים להיעשות על ידי מומחה לדבר ולא כל יועץ מס מתמחה בתחום ספציפי זה. פנייה ליועץ מס בינלאומי צריכה להיעשות לאחר בירור ובדיקת הרקורד שלו בתחום.

המעבר לשיטת מיסוי פרסונלי – מדינות רבות עברו בשנים האחרונות משיטת מיסוי טריטוריאלית למיסוי פרסונלי. השיטה הטריטוריאלית פעלה באופן שגבתה מיסים רק מההכנסות שהופקו או צמחו באותה המדינה בלבד על ידי תושב המדינה או על ידי תושב חוץ. השיטה הפרסונלית עושה הבחנה בין תושב המדינה ותושב חוץ ובעוד שתושב המדינה מחוייב במס על כל הכנסותיו מכל רחבי העולם, הרי שתושב חוץ חייב במס רק בגין הכנסותיו שהופקו באותה המדינה.

מכיוון שלכל מדינה יש חוקי מס פנימיים משלה יכול להיווצר מצב שבו הכנסת הנישום מחוייבת במס בשתי המדינות בהן הוא מתגורר והדבר מביא לתשלום כפל מס. משום כך יש חשיבות גדולה לגבי קביעת מיקום תושבות החוץ ומיקום הפקת ההכנסות והדבר הוביל להקמת רשת של אמנות מס בין מדינות רבות בעולם שהמטרה שלה היא מניעת כפל מס, חלוקת המס בין מדינת האם ומדינת התושבות, חילופי מידע, עידוד הסחר בין המדינות השונות והענקת וודאות בשיטת המיסוי תוך מניעת התחמקות מתשלום מס.

תושבותו של אדם הנחשב לתושב של שתי מדינות כוללות שני סוגים של מדינות:

 1. מדינה שחתומה על אמנה למניעת כפל מס
 2. מדינה שלא חתומה על אמנה למניעת כפל מס

שאלת התושבות של האדם מוכרעת על פי כללים שקבועים באמנה שנחתמה בין המדינות השונות כשמדובר במדינה החתומה על אמנה למניעת כפל מס, אך במדינה שאינה חתומה על אמנה זו מוכרעת שאלה זו וחבות המס של האדם על פי כללי המשפט הבינלאומי.

אמנות המס – ברוב אמנות המס נקבע מנגנון המכונה “שובר שיוויון” שמטה את הכף לצורך הכרעת תושבות האדם. מנגנון זה מורכב מהיררכיה של מבחנים שאמורים להכריע כאשר אם המבחן הראשון לא יכול להכריע עוברים למבחן השני ולמבחן הבא אחריו.

המבחנים שאומצו על ידי מברית האמנות למניעת כפל מס לקביעת תושבותו של האדם הם:

 • מבחן מגורי הקבע – זהו הבסיס לבדיקת תושבותו של אדם שבודק את מגורי הקבע של האדם. בית קבע מוגדר כבית שבבעלותו של האדם שמשמש אותו בקביעות ולזמן ארוך לצורך מגוריו.
 • מבחן האינטרס החיוני – מבחן זה בודק את קשריו הכלכליים והאישיים של האדם ועל פיה יחשב האדם תושב במקום שבו קשריו אלה הם הדוקים יותר. יש לבחון גם את הזיקות הכלכליות, החברתיות והאישיות של הנישום ולאיזה מדינה הוא קשור יותר. יש לבחון את הקשרים הללו כמכלול ולא להעדיף מרכיב אחד על פני האחר.
 • מבחן מקום המגורים – מבחן שה הוא כמותי שלפיו יש לבדוק היכן מתגורר האדם יותר זמן במהלך השנה. באיזה משתי המדינות הוא נמצא תקופה ממושכת יותר במהלך השנה. המדינה שבה שהה האדם יותר ימים בשנה תחשב כמקום תושבותו. הכוונה היא לא לשהות בבית קבע בלבד, אלא לכל סוג של שהות.
 • מבחן האזרחות – זהו מבחן עובדתי בו בוחנים את אזרחותו של האדם על פי תעודת האזרחות שבידו. במידה ואין לאדם אזרחות באף אחת משתי מדינות אלה או שהוא אזרח של שתיהן יש לעבור למבחן הבא.
 • הסכמה הדדית בין המדינות – במקום שלא התקבלה הכרעה לגבי תושבותו של האדם על פי מבחנים אלה ניתן לקבוע זאת בהסכמה הדדית בין המדינות השונות, גם במקרים שבהם אין אמנה למניעת כפל מס בינהן.

בשנים האחרונות, עם התפתחות הגלובליזציה, הפך הנושא של מיסוי בינלאומי לאחד מתחומי המס המשמעותיים. עסקאות רבות בעולם ובישראל הן בעלות היבטים רבים של מיסוי בינלאומי. לישראלים רבים פעילות מעבר לים ומספרם הולך וגדל עם השנים.

בעקבות המלצת ועדת רבינוביץ לרפורמה במיסוי ישיר בישראל, שונתה שיטת המיסוי הבינלאומי של מדינת ישראל ע”י מעבר משיטת המיסוי הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית על פיה ימוסה תושב ישראל על כלל הכנסותיו, ללא הבחנה בין אלה המופקות בישראל לבין אלה המופקות מחוץ לישראל.

אספקטים שונים בחוקי המס בין המדינות יוצרים את הפוטנציאל לכפל מס ( כאשר אותה הכנסה ממוסה ע”י שתי מדינות שונות), ומנגד יכולים לגרום ל”העלמות” המס (כאשר הכנסה אינה ממוסה ע”י אף מדינה).

מטרת תכנון מס בינלאומי היא למזער את האירועים בהם משולם כפל מס, ומנגד לנצל רמות מס נמוכות במדינות זרות שנקראות מקלטי מס על מנת להפחית את נטל המס שלך. ישנם יתרונות למקלטי מס חשובים ביותר.

גם רשויות המס עובדות על מזעור תשלומים של כפל מס ע”י אמנה למניעת כפל מס ודרך חקיקה מקומית, באמצעות “זיכויי מס זר” (אישור שניתן לזרים אשר מצוין בו שהם שילמו מס במדינה שבה נוצרה ההכנסה, ובכך מזוכים מתשלום מס במדינתם) או באמצעות זיכוי הכנסות של תושבים מקומיים שנעשו בחו”ל וחויבו במס מקומי במדינה הזרה.

כאשר עוסקים במיסוי בינלאומי או במיסים יש לעשות ההבחנה בין תכנון מס לגיטימי לבין התחמקות ממס והלבנת הון . תכנון מס לגיטימי הינו מצב שבו אני רוצה להימנע מתשלום מס ע”י אמצעים חוקיים בלבד וגילוי מלא של העובדות. לעומת זאת במצב של התחמקות ממס משיגים את המטרה בדרך כלל ע”י הפרת החוק אם ע”י מצגי שווא ו/או הסתרת עובדות.

חוקי התמחור הפכו לחלק מהותי בתהליך של מיסוי בינלאומי. כאשר חברה מוכרת מוצרים או שירותים לחברה קשורה במדינה זרה, ההכנסה הממוסה ע”י הריבונות של החברה המוכרת עלולה להיות גדולה מהמס המאושר ע”י הריבונות של החברה הקונה, ובכך מאפשרת מיסוי כפול של ההכנסה. חוקי התמחור באים לפתור מחלוקות אלו.

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב מאוד ובעל ומחייב התייעצות עם יועצי מס מומחים.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל:  [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר

© ‫Copyright - gbo-il