סוגי חברות -מוכ”ז,LLC ורגיל - gbo-il

סוגי חברות -מוכ”ז,LLC ורגיל

חבריתנו מתמחה בסיוע בהקמת חברות בחו”ל במגוון רחב של תחומי שיפוט. אנו נסייע לך להקים סוגים שונים של חברות בהתאם לצרכיך העסקיים והפרטיים ומתאימים לכל חברה חשבון בנק בחו”ל בהתאם לצורך.

יש שני סוגים עקריים של חברות אופשור Offshore ברמת סוג מניות החברה:

  • “מניות למוכז” ( Brearer Shares)
  • “מניות רשומות” ( Registered Shares)

 

חברה שמניותיה הן למוכ”ז (מוסר כתב זה), הינן מניות אשר שם בעליהן אינו מצויין על גביהן. הן בבעלות האדם אשר מחזיק בהן פיזית ומקנות לו זכות בחברה. מניות מסוג זה מספקות פרטיות רבה יותר מאשר מניות רשומות אשר עליהן כן מצויין שמו של בעליהן והן בדרך כלל רשומות בתחום השיפוט בו החברה אוגדה. יתרונם הגדול של מניות למוכ”ז הינו שניתן להעביר את הבעלות עליהן בעצם העברתן הפיזית, ללא הצורך בתיעוד חתימות וטפסים.

אדם אשר מחזיק במניות למוכ”ז הינו בעליהן, ומכירתן מתאפשרת בצורה הפשוטה ביותר של מסירת המניות לקונה. מה גם, שבמותו של בעל המניות הפיזיות, ניתן להעביר את המניות לבעלות ילדיו ללא כל צורך בהצגת אישור צוואה או אישורים מיוחדים אחרים. לעומת זאת, במקרה של מניות רשומות, הן חייבות להירשם מחדש על שם בעליהן החדשים.

חסרון מרכזי של מניות למוכ”ז הינו, שרוב הבנקים בעולם לא מסכימים לפתוח חשבון בנק בחו”ל לחברות אשר הנפיקו מניות פיזיות. בנוסף, חברות עם מניות למוכ”ז כמעט נעלמו מהעולם.

  • מתי מניות למוכ”ז הינן אמיתיות ומתי לא?

תחומי שיפוט רבים מפרסמים שניתן להנפיק דרכן חברות זרות עם מניות למוכ”ז. למעט בתחומי השיפוט של אנטיגואה ופנמה, פרסומים אלו אינם נכונים. המניות המוצאות על ידי תחומי שיפוט אלו הינן מניות אשר מונפקות כמניות פיזיות, אך בעליהן מחוייבים להפקידן במשמרת במשרד הרישום, בבנק או בנאמנות בתחום השיפוט שבו הן הונפקו. בנוסף לכך, בעליהן של המניות הפיזיות יחוייבו לחתום על מסמך אשר מצהיר שהם הבעלים בפועל של המניות. מה גם, שיש עמלה שנתית בגין החזקתן במשמרת.

התנאים המפורטים בפסקה הקודמת מבטלים את היתרונות המושגים בהחזקתן של מניות פיזיות, שכן, אין לבעליהן את הבעלות הפיזית והאנונימית עליהן. העברתן של המניות לבעלים חדשים יכולה להעשות רק באמצעות המוסד אשר מחזיק בהן, תוך כדי שימוש בהסכם המשמרת ובתשלום העמלות הנהוגות במקום.

אנו ממליצים כנגד שימוש בחברה זרה עם מניות פיזיות בתחומי השיפוט אשר אינם מספקים מניות למוכ”ז אמיתיות. בתחומי שיפוט אלו, עדיף להשתמש במניות רשומות, למעט בבליז, אשר בה כדאי להשתמש במניות פיזיות בסיטואציות מסויימות.

  • חברת LLC

הדרך הפשוטה ביותר להסביר מהי חברת חברתLimited Liability Company) LLCׂ ) היא להשוות אותה לישויות משפטיות אחרות אשר משמשות לביצוע עסקים, בעיקר, תאגיד או שותפות.

תאגיד מספק הגנה לבעליו מפני נושים, אך הגנה זו מושגת במחיר מסוים. התאגיד משמש בתור ישות משפטית נפרדת בכל הנוגע למיסים. המיסים המשולמים בגין רווחי החברה אינם ניתנים לקיזוז כנגד המיסים אשר בעלי המניות משלמים בגין משיכת הדיוודנדים מהחברה. בנוסף, כאשר החברה מפסידה, בעלי המניות אינם יכולים להתקזז עם רשויות המס כנגד חובותיהם האישיים.

שותפות הינה ישות שקופה בכל הנוגע למיסים, משמע, השותפות אינה ממוסה בגין רווחיה. הרווחים וההפסדים מוכרים ישירות אצל השותפים בה ונגבים ישירות מהם. עם זאת, כל השותפים הינם אחראים ביחד ולחוד לחובות המשותפות. ניתן למזער את אחריותם של השותפים בנוגע לחובות השותפות, ע”י שימוש בשותפות מוגבלת, אך פתרון זה אינו תמיד הולם.

חברה זרה מסוג LLC לעומת שתי ישויות אלה, משלבת בתוכה חלק מהתכונות הטובות ביותר של שתיהן.

נקודות עקריות:

  • חברת LLC הינה ישות משפטית נפרדת מהשותפים בה, והיא אחראית לחובותיה באותה צורה שתאגיד רגיל אחראי לחובותיו. לבעלי חברת LLC אין אחריות אישית לחובות החברה.
  • חברת LLC הינה שקופה בכל הנוגע למס. הרווחים וההפסדים מוכרים ישירות אצל השותפים ונגבים ישירות מהם. עובדה זו מונעת חיוב של מס כפול בגין רווחי חברת LLC.

חברת LLC מנוהלת ע”י בעליה או ע”י מנהל ממונה מטעמה, והיא מתנהלת על פי מסמכי הארגון, כך שבאופן כללי היא מתנהלת באותה צורה אם בעליה מנהלים אותה או שמנהל ממונה מטעמה מנהל אותה.

רוב חברות האופשור או חברות זרות הן מסוג LLC לכן חברה זרה מסוג LLC היא שכיחה ומקובלת.

ישנם הבדלים מהותיים בין סוגים שונים של חברות זרות, לכן, חובה להתאים את מיבנה החברה והצד המשפטי לצד העיסקי ולתנאי המיסוי השונים.

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]