מהם דירקטור נאמן ובעלי מניות נאמנים לחברה בחו”ל - gbo-il

מהם דירקטור נאמן ובעלי מניות נאמנים לחברה בחו”ל

דירקטוריון של חברה הוא הגוף האמור להתוות את מדיניות החברה ולפקח על פעילותה. הדירקטוריון אמור לחזק את אמון הציבור בחברה בשוק ההון ועל ידי כך לגרום לעלייה במחירי המניות של החברה או לנתב את הכיוון העסקי של החברה.

ברוב תחומי השיפוט בעולם הדירקטורים הם אילו שרשומים ברשמי החברות באופן פומבי ולכן כאשר בעלי החברה מעוניינים לשמור על דיסקרטיות, מינוי דיקטורים נאמנים לחברה הוא פיתרון מצויין לשמירת דיסקרטיות ומבטיחה רמה גבוה של פרטיות.

גם דירקטור נאמן לחברה בחו”ל אמור לשמש כמפקח על הנעשה בחברה גם אם הוא מונה על ידי בעלי המניות השולטים בחברה. בעלי מניות נאמנים יכולים להיות קבוצה של בעלי מניות הנאמנים לבעלי השליטה בחברה הנעזרים בהם להעביר החלטות בחברה אבל ברוב המקרים כאשר ממנים נאמנים לחברה בחו”ל, הנאמנים משמשים בעיקר לצורך שמירה על פרטיות ולצורך הגדרות החברה כמקומית או כלא מקומית יחסית לתחום השיפוט בו החברה הוקמה ולא על מנת להתוות את דרך פעולתה העיסקית. למידע נוסף על הקמת חברות בחו”ל.

תפקידו של הדירקטור

  • תפקיד הדירקטור הוא גם להיות שותף בהתוויית מדיניות החברה וגם לפקח על פעילותה. בשל כך נושא הדירקטור באחריות לכל ההצלחות ולכל הכשלים שעלולים להתגלות בפעילות החברה. הדירקטוריון משמש כחלון הראווה של החברה ועליו לעשות את עבודתו נאמנה. דירקטור חייב להיות אדם שהוכשר לתפקיד שלו וכי הוא מסוגל למלא את תפקידו באחריות מירבית. על הדירקטור להיות בעל מיומנות ונסיון בתפקידים קודמים דומים, עליו להיות בעל מומחיות בנושא עסקי מסויים ועליו להבין תהליכים ומבנים מורכבים.
  • על פי התקנות החדשות נקבע בחוק החברות דרישת כשירות פורמאליות לתפקיד של דירקטור. על פי תקנות אלה על רשויות המס לבדוק את כשירות הדירקטורים על פי החוק וכן את יכולת ההפנמה של האדם המועמד לתפקיד דירקטור את התפקיד ואת האחריות המלווה זאת.
  • על פי החוק תפקידו של הדירקטוריון הוא להתוות את מדיניות החברה ולפקח על הנהלת החברה. על כל דירקטור, גם כשמדובר בדירקטור נאמן בחברות בחו”ל למלא את תפקידו כראוי כאשר הדבר היחיד שאמור להנחות אותו בפעילותו כדירקטור היא טובת החברה והמשקיעים שלה.
  • כאשר דירקטור אינו מוכשר לעשות את תפקידו יכולה ההנהלה לנצל את חוסר הידע או הניסיון שלו ולהעביר החלטות שאינן עומדות בקנה אחד עם אינטרס ציבור המשקיעים. בעלי שליטה בחברה הממנים דירקטורים נאמנים עלולים להכשיל את עבודת הדירקטור בשל נאמנותם הכפולה לבעל השליטה ולבעלי המניות האחרים השותפים בחברה. משום כך קובע החוק כי לא משנה מי ממנה את הדירקטור חובתו היחידה היא לראות את טובת החברה ואת טובת המשקיעים ולא לשרת אינטרסים אישיים של בעלי השליטה בחברה.
  • דירקטור נאמן חייב גם הוא להתעקש על קבלת מידע בנוגע להחלטות מסויימות ולא לשמש כחותמת גומי של מי מבעלי החברה. דירקטור חייב להיות אדם אקטיבי ולא פאסיבי ולהתעניין באופן ממשי ועמוק בכל ענייני החברה ובהחלטות העסקיות שהיא מבקשת להעביר.
  • דירקטור נאמן ובעלי מניות נאמנים חייבים להיות נאמנים לחברה גם אם היא נסחרת בחו”ל ועליהם לשמור על האינטרס של החברה בכל מצב.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]