מסמכים מקובלים של חברה בחו”ל - gbo-il

מסמכים מקובלים של חברה בחו”ל

חברתינו מתמחה בהקמת חברות בחו”ל במגוון רחב של תחומי שיפוט.

כל תחום שיפוט בעולם מתנהל ברגולציה שונה כלפי חוקי החברות אך בכל העולם ישנה סטנדרטיזציה בכל הנוגע למסמכים הבסיסיים בהקמת של חברה בחו”ל.

מהם המסמכים המקובלים בחו”ל?

1. ממורנדום ותקנון : מסמכים אלה הם בסיסיים לקיום חברת business company. התקנות מפרטות את זכויות החברים, את מטרות החברה ואת התהליכים הפנימיים שבחברה. התזכיר מצהיר על סוג החברה והונה.

2. תעודת ההתאגדות: מתקבלת מידי רשם החברות (או המקביל לו), ומשמש כהוכחה שהחברה הובאה לידי קיום. אינפורמציה אחרת עשויה להיות הכרחית להוכחה שהחברה לא פושטת רגל או “בדרך למטה”.

3. סוכן מורשה: לעתים קרובות יש למנות סוכן בתחום השיפוט בו החברה הוקמה, וזאת על מנת לטפל בעניינים רשמיים ובהתקשרות עם רשם החברות. הסוכן יצטרך להיות מורשה, וייקח על עצמו אחריות מסוימת על פעולות החברה.

4. משרד מורשה: זוהי הכתובת הרשמית של החברה, אליה יגיעו מסמכים רשמיים ומשפטיים. הנורמה היא שהסוכן המורשה של החברה אחראי לספק גם משרד לחברה (limited company). לחברה יכולות להיות גם כתובות נוספות.

5. בעלי מניות או חברים אחרים: אלו הם הבעלים החוקיים של ה-business company. לטובת פשטות ניהולית, או לצורך אנונימיות, ספק השירות של החברה יכול לספק מועמדים שיהיו בעלי המניות מטעם הבעלים האמיתי, ויפעלו לפי הוראותיו.

6. מנהלים או באי כוחם: האנשים הבודדים שמנהלים את ענייני היום-יום של החברה. בתחומי שיפוט רבים אפשרי שמנהלי החברה יהיו גם מנהלי חברות limited companies אחרות. ספקי השירות של החברה בתחומי האופשור, לעתים קרובות יספקו מנהלים, בתנאי שהם מרוצים מפעילויות החברה ומסוגלים לנהלה. במקרים רבים, אם אדם פועל כמנהל, הוא ייחשב כמנהל דה פקטו, למרות שאין רישום של כך על ידי שום גוף.

7. מזכיר החברה: זהו האדם שאחראי לוודא כי החברה (limited company) עומדת בהתחייבויותיה הכפופות לחוק. לרוב, ספקי השירותים של החברה אחראים לתחום זה.

הקמת חברה בחו”ל, חשבון בנק בחו”ל

© ‫Copyright - gbo-il