מידע - gbo-il

Archive for category: מידע

למידע נוסף

חברת GBO מודיעה על השתתפותה בכנס הבינלאומי השנתי השישי לניהול נכסים משפחתיים ופמילי אופיס – DC Finance  שנערך ב 16.6.2015 במלון הילטון בתל אביב.
הכנס נחשב לגדול ולמקיף בישראל בנושאי ה- Family Office, בנקאות בינלאומית ומיסוי.

 

בועידה נכחו השנה כ 400 מרצים ונציגים מהמשפחות הבולטות בישראל ובעולם.
חברתינו, GBO, מתמחה בבנקאות בינלאומית – פתיחת חשבונות בנק עסקיים ופרטיים ברחבי העולם והציגה את מגוון השירותים הייחודים שלנו לקהל.

 

לדברי רן דוד, מנכ”ל GBO, הכנס עסק בנושאים ממוקדים בעולם הבנקאות הבינלאומי והנוכחות המקצועית שלנו ומגוון הפיתרונות הבנקאיים היחודיים שלנו בהחלט תרמו לכנס. אנו רואים ביקוש גדל והולך לבנקאות גלובלית ,בעיקר מצד חברות מקומיות וחברות ועסקים בינלאומיים.

 

DC Finance                           DC1

לפני שנים מספר פרסמה רשות המסים את “נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל” , הכולל הקלות משמעותיות לבעלי חשבונות בנק זרים בלתי-מוצהרים ובלתי מדווחים. הרשות מאפשרת לדווח באמצעות הנוהל לבעלי חשבונות בנק בחו”ל שבעליהם לא דיווחו עליהם כדין למערכת המס במסגרת הצהרת הון, דוחות סוף שנה או דוחות חצי-שנתיים.

השירות שלנו

חברת GBO שירותים פיננסים בינלאומיים בע”מ מסייעת ללקוחותיה להצטרף להליך גילוי מרצון של חשבון בנק בחו”ל, וזאת באמצעות הפניה לייעוץ פיננסי והכנת דו”ח על ידי רשת היועצים המקצועיים שהחברה קשורה איתם ומעמידה את שירותיהם לרשות הלקוחות.

הנוהל כולל הקלות אשר מתמקדות בפטור (במקרים המאושרים) מתשלומי ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות על המס בגין ההכנסה שלא הוצהרה. במסגרת הליך הגילוי, משלם המצהיר רק את המס הנומינלי ובמידה שהבקשה לא מאושרת, לא נעשה כל שימוש משפטי במידע שנמסר בבקשה, אם במישור הפלילי ואם באזרחי.

אמנם ההצהרה באמצעות ההליך גורמת לעלות נומינאלית עבור בעל החשבון המצהיר, אך היא מונעת ממנו קנסות עתידיים, העמדה לדין, וכללית הליכה מחוץ לחומותיו של החוק הישראלי. במרביתם של המקרים, חובת תשלום המס מתחילה על הכנסות משנת 2003 ואילך. הליך גילוי מרצון של חשבון בנק בחו”ל מאפשר את הלבנתם של חשבונות זרים בקלות יחסית ובתנאים טובים.

המקל והגזר

אם ניתן להתייחס לחובת ההצהרה והתשלום כ”מקל” שבעיסקת החבילה הזו, ולויתור על קנסות וריביות כ”גזר” או כתמריץ עבור בעל החשבון, הרי ישנו “גזר” נוסף שמחכה לחלק מאותם מצהירים שיוכלו לעשות בו שימוש. מדובר ביחידים וחברות אשר סבלו מהפסדי הון בשנים שבהם החשבון נוהל בחו”ל – חלקם הפסדים משמעותיים. הפלוס הגדול עבור אותם יחידים או חברות הינו האפשרות להצהיר על אותם הפסדי הון מחו”ל ולהתקזז בגינם. לו היו ממשיכים לנהל חשבונות לא מוצהרים, הטבה זו לא הייתה קיימת עבורם. אותם גופים אשר סבלו ממשברים פיננסיים בחו”ל כגון פיצוץ בועת הנדל”ן, יכולים כיום לממש את ההפסדים שצברו בחו”ל ולהתקזז בגינם מול רשויות המס.

 

הקמת עסקים בחו”ל כרוכה בפעולות רבות שיש לעשות לרבות רישום והקמת חברה בחו”ל, רישוי, פתיחת חשבון בנק בחו”ל וכיוצא באלה. יזמים רבים וגם חברות שונות נדרשות להקים חברה בחו”ל מסיבות רבות ומגוונות כגון:

 • רגולציה – חברות אשר פועלות במדינה בה יש רגולציה על תחום פעילותן ועליהן להוציא רישיון מקומי מתאים, צריכות להקים חברה מקומית וחשבון בנק על מנת לעמוד בתנאי הרישיון שלהם.
 • חתימה על הסכמים – חברות אשר מנהלות עסקי יבוא יצוא, לדוגמא, חותמות על הסכמים מקומיים, במקרים רבים חלק בלתי נפרד מחתימה על הסכם מחייב את הלקוח להקים חברה מקומית.
 • ענייני מכס ומע”מ באיחוד האירופי – על מנת להינות מתנאי הסחר באיחוד האירופי על הלקוח להקים חברה מקומית באירופה ולשם כך הם צריכים חברה באירופה רשומה למע”מ.
 • פעילות בינלאומית ושותפים בחברה בינלאומיים – מעדיפים להקים חברה במרכז כלכלי בינלאומי.
 • מיתוג – חברות יכולות להקים פעילויות במדינות בשביל למתג את עצמן, לדוגמא, חברות תרופות ורפואה מעדיפות להירשם בשוויץ מאחר ושוויץ ממותגת כמרכז העולמי לחברות תרופות.

חברתינו מתמחה בליווי וסיוע בהקמת עסקים בחו”ל במגוון רחב מאוד של מדינות. פנה אלינו  למידע נוסף.

פתיחת עסק בחו”ל יכולה להתקיים בשתי צורות עקרוניות: כחברת אונשור או כחברת אופשור.

חברת אונשור\ חברה מקומית

חברת אונשור מוקמת במדינה שבה תחול חבות מס מלאה על רווחי התאגיד. רוב מדינות המערב הן מדינות כאלה והן מחייבות את החברות הזרות הנפתחות בהן במס חברות או מס תאגידים על רווחיהן מההכנסות שנוצרו באותה המדינה. בנוסף, במרבית מדינות אלה חובה לתת זיהוי פומבי באשר לבעלי החברה ולדירקטורים המכהנים בה. מידע זה נחשב לנחלת הכלל והוא מפורסם ברבים. חברות אונשור מחוייבות בניהול ספרים ולהגיש דוחות כספיים שנתיים לשלטונות המס. סכום ההכנסה בניכוי כל ההוצאות המוכרות באותה המדינה יחויב במס על פי השיעור הנהוג באותה המדינה.

למדינות רבות יש אמנת מס עם ישראל שמטרתה היא להסדיר את היחסים בין המדינות בכל הנוגע למיסוי. אמנת המס מונעת תשלום כפל מס בשתי המדינות כך שיזם בינלאומי יוכל לעבוד בחו”ל ללא חשש שיחייבו אותו פעמיים.

חברת אונשור ממוקמת במדינות אלה במידה ויש דרישה מלקוחות או מספקים להקמת חברה כזו, ויש להעסיק עובדים ולהירשם כמעסיק עבור כל הפעילות מול הגורמים הרשמיים במדינה או לצורך רכישת עסק קיים במדינה.

חברת אופשור

חברת אופשור מוכרת גם בשם חברה עסקית בינלאומית או בקיצור – IBC. חברת אופשור מוגדרת כחברה שרשומה במדינה שבה שיעור תשלומי המס על רווחים של חברות שמחוץ לשטח המדינה הוא אפס או קרוב לכך. לדוגמא חברת IBC הרשומה באיי סיישל שפעילותה נעשית מחוץ לאיים איננה צריכה לשלם מס על רווחיה כלל. למדינות אופשור בדרך כלל אין אמנת מיסוי עם ישראל ומדינות המערב ואין דרישה בחוק להגשת דוחות כספיים של החברות הרשומות במסגרת העסקים שלהן. המידע אודות בעלי החברה והדירקטורים בחלק מהמדינות נשאר חסוי ואינו מפורסם ברבים. אין האמור מתייחס לחבות המס של בעלי המניות נהנים בחברה מאחר ולכל מדינה ישנן הגדרות שונות מי מאזרחיהם חייב בתשלום מס על הכנסותיו, כך בישראל חבות המס היא על הבסיס הפרסונלי.

יתרונות של חברת אופשור

לחברת אופשור יתרונות כמו תכנון אסטרטגיית מס בינלאומי. הקמת חברת אופשור תאפשר לאנשי עסקים רבים לתכנן את תשלומי המס שלהם כך שהתשלום הכללי יהיה הנמוך ביותר שניתן. בנוסף, מאפשרת פתיחת חברת אופשור לייצר הכנסות בשווקים בינלאומיים, להעסיק עובדים או קבלני משנה במדינות שונות, לפתוח חשבונות בנקים במגוון מטבעות שונים, לקבל תקבולים מלקוחות בינלאומיים ולהפעיל משרדים ווירטואלים במקומות שונים וכדומה. מרבית מדינות האופשור מאפשרות למנות דירקטורים מטעם הפועלים בשם הבעלים או בשם הדירקטורים שבחברה – דירקטור נאמן ובעלי מניות נאמנים. יתרון נוסף הקיים בפתיחת עסק בחול בצורה זו (ניתן לראות יתרון זה גם כחיסרון) הוא שאין חובה לנהל רישומים או להגיש דוחות כספיים או לדווח לרשויות המס במדינה בא התאגדה החברה ועל ידי כך הופך כל תהליך ניהול החברה להרבה יותר פשוט והרבה יותר זול.

כיום, היתרונות היחסיים שהיו בעבר לחברות אופשור לרוב כבר אינם רלבנטיים כאשר המגמה בעולם היא מדינות בעלות מיסוי נמוך יחסית אבל עם רגולציה ופיקוח כמו קפריסין, בולגריה או מלטה.

כיצד מתבצע תהליך פתיחת העסק\חברה בחו”ל?

תהליך פתיחת החברה במרבית המדינות דומה והוא כולל:

 • זיהוי הבעלים של החברה.
 • מינוי נציג מקומי כולל כתובת מקומית לחברה.
 • כתיבת תזכיר ותקנות של החברה.
 • רישום החברה אצל רשם החברות המקומי וקבלת מספר.
 • רישום החברה ברשויות המס המקומיות.

למידע נוסף על האפשרויות שלך להקמת חברות ועסקים בחול לחץ כאן.

פתיחת עסק בחול מחייבת בדיקה מעמיקה כדי לדעת מהי הדרך הנכונה עבורכם לפתוח עסק כזה. שתי האופציות שתוארו כאן פתוחות לכל אחד ויש לבחור בזו שתהיה נכונה עבורכם ועבור העסק שלכם.

ניתן כיום להבחין בין שני סוגים של חברות זרות או שתי דרכים לניהול עסקי שבאים לידי ביטוי בסוג החברה ובמיקום תחום השיפוט בו החברה הוקמה.

בעבר רוב תחומי השיפוט הנפוצים הציעו לקהל העסקי חברות ללא צורך בניהול ספרים, חובת הגשת דוחות כספיים, תשלומי מס וכדומה ובכך לבעלי החברה הייתה את האופציה כיצד לנהל את העסק – ניהול שקוף ומסודר או ניהול ללא ספרים. נושא המס נשאר בעיקר בחובת הדיווח למדינה שבה בעלי החברה מוגדר כתושב או כחייב במס.

ניתן היה לפתוח לחברה חשבונות בנק בבנקים מכל הסוגים – גם בנקים קטנים וגם בנקים גדולים בשוויץ, סינגפור הונג קונג ועוד. הבנקים בעבר לא דרשו שהחברה תנהל ספרים וכך בעצם צמחה תעשיית חברות האופשור.

תחומי השיפוט שדורשים ניהול חשבונאי תקין נמצאים שוויץ, הונג קונג, סינגפור, קפריסין ועוד לעומת תחומי שיפוט כ BVI, סיישל או פנמה שאין דרישה לניהול ספרים.

עולם הבנקאות השתנה בשנים האחרונות כאשר רמת הרגולציה והפיקוח עלתה מאוד והדרישות של הבנקים מלקוחותיהם התגברו וכך בנקים רבים בעולם עדכנו את המדיניות שלהם לגבי לקוחות חדשים שמעוניינים לפתוח חשבון בנק. אחת ההגבלות החדשות ביותר היא מניעה וחסימה של חשבונות בנק עסקיים לחברות אופשור שאינן חייבות בניהול חשבונאי תקין. לדוגמא, תחום שיפוט פופולארי להקמת חברות הוא סיישל או BVI. בעבר ניתן היה לפתוח חשבונות בנק מכל מקום אך כיום כבר לא.

מה זה מצריך מהיזם?

על היזם לבחון היטב את תחום פעילותו, ספקיו ולקוחותיו בהקשר הבנקאי ולשקול היטב את הסטרקצ’ר (חברה בחו”ל + חשבון בנק בחו”ל) בבואו להקים את האופרציה. כל דבר חייב להילקח בחשבון.

מידע נוסף על חברות זרות כאן

נשמח לסייע לך ולתרום מניסיוננו העשיר בהקמת חברות וחשבונות בנק בחו”ל.

חברתנו מתמחה בליווי מלא להקמת חברות בחו”ל ופתיחת חשבונות בנק בחו”ל במגוון רחב של מדינות.

מהי חברת אופשור?
המינוח חברת אופשור מתייחס לחברה שמוקמת בתחום שיפוט אשר מס החברות אפסי וכן חברה שמוקמת מחוץ למדינה בה חיים בעליה כך לדוגמא ישראלים שרוצים להקים חברה בחו”ל – החברה בחו”ל תיחשב לאופשור ביחס לישראל. תחומי שיפוט רבים שבהם ניתן להקים או לרשום חברת אופשור עידכנו את חוקי החברות שלהם והקשיחו את התנאים והדרישות מהחברות שמוקמות בתחומן.
ישנם כיום כמה תחומי שיפוט נפוצים שמוגדרים אופשור כגון סיישל ו BVI .

אפשר להגיד שבעשור האחרון ירד השימוש של חברות מהסוג הזה בצורה חדה וכיום, הפקרטיקה של הקמה ושימוש בחברה “אופשור” כמעט ולא קיים יותר מסיבות מיסויות, בנקאות, מוניטין ועסקי. במקום להקים חברות בתחומי שיפוט אילו, אנו רואים עליה חדה בהקמה של חברות בתחומי שיפוט באירופה כקפריסין, הונגריה, בולגריה או פולין לדוגמא, מדינות עם מסוי נמוך יחסית ואמנות מס עם ישראל.

 • כל אזרח ישראלי רשאי להקים חברות בחו”ל ולחזיק בחו”ל חשבונות בנק פרטיים ועסקיים (כולל חשבונות בנק בחו”ל לחברות ישראליות).
 • ישנה חובת דיווח אם אתה מחזיק חשבון בנק בחו”ל או בעלים של חברה בחו”ל.
 • אזרח ישראלי שמקים חברה בחו”ל במדינה שבה יש 0% מס חברות אינו פטור בהכרח ממיסוי במדינת ישראל – בישראל נהוגה שיטת מס פרסונלית, קרי כל אזרח ישראלי מחויב לדווח לרשויות המס בגין הכנסות שיש לו ללא קשר היכן הן הופקו

 

 

בתחומי שיפוט אילו אין תשלום מס, אין צורך בהגשת דוחות כספיים מבוקרים ורמת הפיקוח על תחום עיסוק החברה יחסית מוגבל אך היתרון בקלות הקמת חברת האופשור טומן בחובו חיסרון כאשר ניגש עם החברה לבנקים בחו”ל לצורך פתיחת חשבון בנק לחברה. כיום, בהמשך למדיניות של פיקוח בנקאי הדוק, ציות מחמיר ועמידה בתקנים בינלאומיים, בחלק מהבנקים במדינות יש איסור לפתיחת חשבון בנק לכן טרם הקמת חברת האופשור, עליך לתכנן היטב את מבנה הפעילות שלך, קרי מה הדרישות התפעוליות שלך והיכן תרצה לפתוח את חשבון הבנק עבור החברה.

הקמת חברת אופשור הינו תהליך הלוקח ימים ספורים -תלוי היכן החברה מוקמת. תהליך פתיחת חשבון הבנק יכול לקחת כמה שבועות – תלוי בבנק ובמבנה המשפטי של החברה.
פתיחת חברת אופשור מצריך מבעלי החברה או השותפים שהולכים להקים את החברה מסמכים מזהים כדרכון בתוקף ויוטיליטי ביל (מסמך שמופיעה בו כתובת המגורים שלך כדוגמאת חשבון חשמל, מים, ארנונה וכדומה). בחלק מתחומי השיפוט לא נדרש יוטיליטי ביל . תהליך פתיחת החברה יכול להיות מהיר ביותר – תוך שעות ספורות אך יכול להימשך גם כמה ימים – תלוי במיקום תחום השיפוט.

כנס לכאן למידע נוסף על הקמת חברות בחו”ל

נשמח לסייע לכם בהקמה ורישום החברה חדשה שלכם, פנו אלינו לקבלת מידע נוסף

חשבון בנק “אופשור” נפתח לרוב במדינה שאינה המדינה של בעל החשבון, כך למשל אזרח ישראלי שחי בישראל יכול לפתוח חשבון בנק בחו”ל וחשבון בנק זה יההי חשבון בנק אופשור.
בתחום בנקאות ופיננסים אופשור נהוג לכנות כמה עשרות תחומי שיפוט שמוגדרים כאופשור, לדוגמא איי הבתולה הבריטיים, הונג קונג, אירלנד, איי התעלה הבריטיים, סיישל ורבים אחרים.
תחומי שיפוט אילו נעים מתחומי שיפוט מפוקחים עם רגולציה גבוה מאוד כשוויץ ועד תחומי שיפוט עם רגולציה ופיקוח נמוך.
בנוסף, השיקולים היכן לפתוח את חשבון הבנק חייבים לקחת בחשבון את חוזק המדינה מבחינה כלכלית ובנקאית, הרי לא נרצה לפתוח חשבון בנק במדינה עם חוסר יציבות וודאות כלכלית -לדוגמא קפרסין. זאת אומרת שהשיקולים היכן לפתוח את חשבון הבנק צריכים לקחת בחשבון את חוזקה ודירוגה של המדינה ואח”כ את חוזקו של הבנק הספציפי.
יתרונות לחשבון בנק אופשור
חשבון בנק אופשור מאפשר לך לנהל את חשבונך בפרטיות גבוהה ביותר ללא חשש שהפקיד בבנק מכיר אותך או את מכריך. בנוסף, הגמישות הרבה שמאפיינת חשבונות אופשור יכולה להטיב איתך בייחוד או אתה מנהל עסקים בחו”ל.
דגש מיוחד לרילוקיישן – חשבונות בנק בחו”ל מסוג אופשור מתאימים במיוחד למי ששוקל רילוקיישן לחו”ל – לאירופה או לאפריקה או מי שעובד בחו”ל ומקבל תשלומים ממעבידו במט”ח.

הונג קונג מפיקה את המיטב מהתוכנית הכלכלית של סין מדיניותה הכלכלית של סין מושתת על פיתוח כלכלי ומבוססת על מדיניות החומש הכלכלית ה -12.

 

אחת המדינות שיכולות להפיק את המירב מתוכניות הפיתוח של סין היא הונג קונג. להונג קונג יש הזדמנויות ענק לפיתוחה כמרכז בינלאומי למימון, מסחר וספנות. ממשלת סין מעוניינת לחזק את היקף סחר החוץ שלה עם מדינות באזור ובמיוחד עם הונג קונג כאשר החזון הוא להפוך את הונג קונג לתפקד כמרכז פיננסי בינלאומי ולמוקד עסקים של סין וכמובן בסופו של דבר עם אסיה כולה.

תוכנית החומש של סין תמשש את הונג קונג כמרכז ה”אופשור” של סין וכן תשמש כמרכז ניסוי למודלים כלכליים עבור סין, בעיקר בתחום הריבית והמטבע. כיום הונג קונג משמשת כמקום המרכזי למסחר ביואן מלבד סין לכן לפי תוכנית החומש, הונג קונג תגדיל את היקף הפעילות ביואן הסיני דרך שוקי ההון והנפקות מכשירים מבוססי יואן. בנוסף, הונג קונג מקווה שבעקבות הנפקות מכשירי היואן עבור סין ועבור חברות סיניות, היא תגדיל את ההנפקות הראשוניות לציבור בבורסה המקומית לחברות בינלאומית.

הונג ממשיכה לחפש אפשרויות צמיחה חדשות כאשר היא ממתגת את שוק ההון המקומי כשוק שמוביל במסחר בסחורות, סחורות עתידיות ובבנית מוצרים פיננסים המבוססים על המסחר בסחורות. המטרה העקרית היא המשך פיתוח השירותים הפיננסים שהונג קונג מציעה והובלת יבשת אסיה בתחום זה.

 

הסכם השותפות הכלכלית עם סין

מנכ”ל המועצה המחוקקת, סי וואי ליואנג (C Y Leung ) התבטא לאחרונה ואמר שהונג קונג חייבת להתפתח מבחינה פייננסית והצביע על שוק הסחורות כמנוע צמיחה רציני.

הוא הוסיף ואמר ש” הונג קונג תמשיך תחומי צמיחה חדשים, שאחד מהם הוא שוק החוזים העתידיים על הסחורות. הונג קונג מוגדרת כשחקנית ראשית של שוק החוזים העתידיים על סחורות בישבת אסיה, בהתחשב בגודלה העצום של היבשת הביקוש לסחורות יעלה” בכל הקשור לעסקים ושירותים מקצועיים בהונג קונג, הוא ציין כי הסדר השותפות הכלכלית של הונג קונג עם סין תורם רבות לתעשייה הפיננסית ולשוק ההון המקומי.

כפי שנקבע בתכנית החומש ה -12, המדינה תמשיך גם בשיפור קשרי התעופה, קשרי הים וחיזוק נמלי הים שלה גם מהצד התיפעולי \משפטי קרי פיתוח מערכת איכפה וניהול ספנות בינלאומית, ביטוח ושירותים משפטיים רבים.

בנוסף, אחד מיעדיה של הונג קונג הוא לחתום על הסכמי סחר חופשי עם מדינות רבות וכן להצטרף לאזור הסחר החופשי של סין עם מדינות אסיה (ASEAN). לסיכום, הונג קונג משקיעה מאמצים רבים בלשמור משקיעים זרים רבים והשקעות פיננסיות וכן מחזקת את מערכת הבנקאות הפיננסיות.

 

חברתינו מתמחה בהקמת עסקים בהונג קונג, כולל חברות בהונג קונג, חשבונות בנק , שירותים משפטיים, שרותי ראיית חשבון משרד וורטואלי ועוד. צור קשר לפרטים נוספים

האם אתה מעוניין להתחיל לעסוק בייבוא סחורות מסין? אם כך, ישנם כמה שלבים לעליך לקחת בחשבון.

יבוא מסין לישראל – לרוב, אנשי עסקים מנסים לייבוא סחורות מסין באופן עצמאי. הם טסים לסין, עורכים קניות , ושולחים בקונטיינר לאחד מנמלי הים בישראל – חיפה או אשדוד. לצורך זה לא נדרש להקים אופרציה מיוחדת בסים או בהונג קונג.

אבל אם אתה מתכנן פעילות עסקית רצינית שמשמע ייבוא סטוקים או סחורות מסים לאירופה או לארה”ב, עליך כבר לששול הקמת חברה בחו”ל וחשבו בנק בינלאומי בחו”ל. לרוב, הונג קונג משמשת כבסיס הפעילות שלך ולכן לרוב מקימים בהונג קונג את החברה וגם פותחים לחברה חשבו בנק.

כיום ישנם אפשרויות נוספות לסוג פעילות זה כך שעומדים בפניך שלל אפשרויות. השיקולים לבחירת המיקום של החברה וחשבו הבנק הם רבים ותלויים במיקום הפעילות שלך, הלקוחות שלך, ספקים, מיסוי בינלאומי, קלות עבודה, מיתוג ועוד.

לצוות GBO יש ניסיון רב בשנים בליווי בהקמת אופרציות ליבואנים מסין הכוללים חברה בחו”ל וכן חשבון בנק בחו”ל.  קרא עוד על יבוא מסין כאן.

פנה אלינו לקבלת האפשרויות העומדות בפניך.

ישראלים רבים מחזיקים חשבונות בנק בשוויץ במגוון בנקים – בנקים פרטיים בבעלות בנקים ישראלים כדוגמאת בנק פועלים שוויץ (BHI), בנק לאומי שוויץ או דיסקונט שוויץ, בנקים זרים כדוגמאת UBSת קרדיט סוויס או ג’וליוס בר ובנקים קנטונלים שונים.

לאחרונה אנו עדים לשינוי מגמה עולמית כלי סודיות בנקאית. המהגמה התחילה עוד שבנת 2008 בראשות רשויות המס האמקיראיות ומלחמתן בבנק השוויצרי הגדול ביותר -UBS כאשר בנקים שווצרים נאלצו לחשוף את שמות הלקוחות שלהם ואת פרטי החשבון כנגד דרישות ספציפיות. לאט לאט “שבירת” הסודיות הבנקאית חילחלה למוסדות הוהפקיוח על הבנקים ברחבי העולם וכיום ישנה מגמה להפחיתאת הסודיות הבנקאית ברגע שיש חדש כל שהוא על העלמות מס או אפילו אי דיווח מס.

ישראלים נהנו במשך שנים משקט יחסי כלפי חשובונת הבנק שלהם בחו”ל, בייחוד לאור הגמה של מדינת ישראל שעיקרה הוא להטיב עם משקיעים שמחזיקים כסף בחו”ל בהטבות מס ופטורים למי שמחזיר את כספו לארץ.

בזמן האחרון אנו עדים להתפתחות בנושא הסודיות כלפי ישראלים בשוויץ. הסודיות הבנקאית השייצרית לא נפגע אבל החשש הולך ועולה עם הזמן. רשויות המס האמריקאיות פנו לבנקים השווצירם בבעלות הישראלית בדרישה לבדוק האם לקוחות אמריקאיים ביצעו דרכם הלבנות הון והעלימו מיסים. ברגע שרשויות המס האמריקאיות מתחילות לבדוק ולפשפש בקרבי הבנקים הישראלים – צריכה להידלק נורה אדומה.

בכל מקרה, הבנקים בשוויץ לא יגנו על הלקוחות שלהם אם הלקוחות חשודים או ניתן כלפי ספק דין בנוגע להלבנת הון, עברות מס וכדומה לכן אם חשבת על חשבון בנק בשוויץ, עליך לדעת שחשבו הבנק כל ללא יפתח במקרה והבנק לא יבין מהיכן בדיוק הכספים לחשבון יגיעו.

למידע נוסף אנו צרו קשר.

הפרלמנט האירופי ( The European Parliament- EP) אימץ את ההוראות והתקנות אשר יציגו בפעם הראשונה רגולציה אירופאית לתעשיית קרנות הגידור הכוללת קרנות השקעה אלטרנטיביות, קרנות גידור פרטיות וקרנות השקעה אחרות.

ההנחיה תיכנס לתוקפה עד שנת 2013.

זהו המכשול האחרון עבור ההנחיה, אשר הכללים הם ייכנסו לתוקף עד שנת 2013. רשות ניירות ערך בשווקים האירופיים The European Securities and Markets Authority -Esma) והנציבות האירופית נדרשות עכשיו לסכם ולהכין את הפרטים של ההוראות באמצעות חקיקת הנחיות וכיצד ההנחיות הללו יהיו מפוקחות.


התקנות יטילו דרישות דיווח להון הראשוני בסקטור קרנות הגידור והתעשייה הפיננסית, כאשר עד היום, הרגולטורים באירופה נמנעו מ”לגעת” בתעשייה זו . התוצאה המיידית של התקנות החדשות והרגולציה המשופרת ישפרו את הביטחון ואת ההגנה על משקיעים באותם קרנות וברמה הכוללת, ישפרו את היציבות הפיננסית.


תחת ההנחיה החדשה, מנהל קרן גידור עם למעלה מ 100 מיליון אירו או 136 מיליון דולר כספים תחת ניהול הקרן, ידרשו לקבל אישור מהרשויות לפעול. האישור יהיה מעין אישור כללי שיאפשר לקרן לפעול בכל השווקים באיחוד האירופי לפעול ללא צורך לקבל אישור או לעבור תהליך רגולטורי בכל מדינה ומדינה בה הקרן תרצה פעול או להשקיע.


ההצעה השנויה ביותר במחלוקת בתקנות החדשות קובעת שקרנות גירו שאינם אירופאיות אלא ממדינה שלישת מחוץ לאיחוד יוכלו לקבל את ההרשאה מהאיחוד האירופי לשווק ולמכור את הקרנות בתוך האיחוד.

הפרלמנט האירופי התעקש גם על הכנסת סעיפים ותקנות במצב בו קרן מגיעה לחדלות פירעון או קרן שמחזיקה נכסים שערכם ירד בצורה משמעותית וכן מה יהיו אפשרויות הפעולה במצב כזה. בנוסף,ישנה דרישה לגבי גילוי מידע ושקיפות מצד הקרן כלפי משקיעיה השונים – פרטיים ומוסדיים וכן ישנה כוונה לחייב את הקרנות לפתח אסטרטגיות לטווח ארוך בחברות שהם משקיעים(דרך הקרן).

תעשיית קרנות הגידור מנסה לשקם את עצמה לאחר שנתיים קשות ביותר. לקוחות רבים (לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים) השקיעו מיליארדי דולרים בעשור האחרון בקרנות גידור מכל מיני סוגים ובמשבר האחרון רוב קרנות הגידור דיווחו על הפסדי ענק ועצרו את הפדיונות מצד הלקוחות על ידי שימוש בתקנונים הקרן. מהלך זה יחד עם נפילת קרנות הגידור של מיידוף,כמעט וחיסלו את תעשיית קרנות הגידור.

אחת הבעיות שכיום מנסים לסדר ולתקן היא חוסר השקיפות של הקרן כלפי הלקוחות.ברוב המקרים, הקרנות פועלות על ידי ביצוע של מספר אסטרטגיות – כל קרן בהתאם למדיניותה אבל הלקוח אינו יודע מה בדיוק עושה מנהל הקרן ואיך כספו מנוהל. ניתן להתייחס לזה כאל “קופסה שחורה” כאשר הלקוחות יודעים רק מהאסטרטגיה הכללית אך אינם יודעים בפועל כיצד ובאילו מכשירים פיננסים כספם מושקע.

מהלך זה באירופה יגביר את השקיפות של הקרנות כלפי לקוחותיהם וגם כלפי העסקים והחברות בהן הקרנות משקיעות.


ביטויים קשורים : קרן השקעה פרטית בקפריסין, הקמת חברה בחו”ל, מיסוי בינלאומי, חשבון בנק בחו”ל


© ‫Copyright - gbo-il