סינגפור וליכטינשטיין מהדקות קשרים - gbo-il
News

הסכם למניעת כפל מס בין סינגפור לליכטנשטיין נכנס לתוקפו ביום שישי, ה-25 ליולי 2014.

מר Tharman Shanmugaratnam, סגן ראש ממשלה ושר האוצר של סינגפור, וד”ר פריק אורליה, שר החוץ של ליכטנשטיין חתמו על הסכם בין שתי המדינות. ההסכם מגדיר את יחסי הגומלין המיסויים בנוגע למיסי החברות השונים, בין היתר מיסוי אפס על ניכוי במקור של דיבידנדים, מיסי תגמולים עד 8% מס ועוד.

במסגרת ההסכם למניעת כפל מס ( Double Taxation Agreement -DTA ) בין שתי המדינות סוכם גם על חילופי מידע בין שתי רשויות המס כך שכל רשות מחויבת לספק מידע אודות אזרחיה, גם אם המידע נמצא במוסד פיננסי כמו בנק או חברת השקעות אך יחד עם חובה זו למסירת מידע, עדיין המידע המבוקש נקודתי בלבד, כלומר על הרשות לפרט בדיוק מה היא דורשת בכל בקשה ספציפית לקבלת מידע.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il