גילוי מרצון של חשבון בנק בחו”ל - gbo-il
News

לפני שנים מספר פרסמה רשות המסים את “נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל” , הכולל הקלות משמעותיות לבעלי חשבונות בנק זרים בלתי-מוצהרים ובלתי מדווחים. הרשות מאפשרת לדווח באמצעות הנוהל לבעלי חשבונות בנק בחו”ל שבעליהם לא דיווחו עליהם כדין למערכת המס במסגרת הצהרת הון, דוחות סוף שנה או דוחות חצי-שנתיים.

השירות שלנו

חברת GBO שירותים פיננסים בינלאומיים בע”מ מסייעת ללקוחותיה להצטרף להליך גילוי מרצון של חשבון בנק בחו”ל, וזאת באמצעות הפניה לייעוץ פיננסי והכנת דו”ח על ידי רשת היועצים המקצועיים שהחברה קשורה איתם ומעמידה את שירותיהם לרשות הלקוחות.

הנוהל כולל הקלות אשר מתמקדות בפטור (במקרים המאושרים) מתשלומי ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות על המס בגין ההכנסה שלא הוצהרה. במסגרת הליך הגילוי, משלם המצהיר רק את המס הנומינלי ובמידה שהבקשה לא מאושרת, לא נעשה כל שימוש משפטי במידע שנמסר בבקשה, אם במישור הפלילי ואם באזרחי.

אמנם ההצהרה באמצעות ההליך גורמת לעלות נומינאלית עבור בעל החשבון המצהיר, אך היא מונעת ממנו קנסות עתידיים, העמדה לדין, וכללית הליכה מחוץ לחומותיו של החוק הישראלי. במרביתם של המקרים, חובת תשלום המס מתחילה על הכנסות משנת 2003 ואילך. הליך גילוי מרצון של חשבון בנק בחו”ל מאפשר את הלבנתם של חשבונות זרים בקלות יחסית ובתנאים טובים.

המקל והגזר

אם ניתן להתייחס לחובת ההצהרה והתשלום כ”מקל” שבעיסקת החבילה הזו, ולויתור על קנסות וריביות כ”גזר” או כתמריץ עבור בעל החשבון, הרי ישנו “גזר” נוסף שמחכה לחלק מאותם מצהירים שיוכלו לעשות בו שימוש. מדובר ביחידים וחברות אשר סבלו מהפסדי הון בשנים שבהם החשבון נוהל בחו”ל – חלקם הפסדים משמעותיים. הפלוס הגדול עבור אותם יחידים או חברות הינו האפשרות להצהיר על אותם הפסדי הון מחו”ל ולהתקזז בגינם. לו היו ממשיכים לנהל חשבונות לא מוצהרים, הטבה זו לא הייתה קיימת עבורם. אותם גופים אשר סבלו ממשברים פיננסיים בחו”ל כגון פיצוץ בועת הנדל”ן, יכולים כיום לממש את ההפסדים שצברו בחו”ל ולהתקזז בגינם מול רשויות המס.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il