לוקסמבורג ומאוריציוס חתמו על פרוטוקול DTA - gbo-il
News

שר האוצר של לוקסנבורג ושגריר הרפובליקה של מאוריציוס חתמו על פרוטוקול שמהווה תיקון להסכם דו צדדי הקיים בין שתי המדינות, במטרה להמנע מכפל מס והתחמקות מתשלום מס, תוך התייחסות למיסים על הכנסה ועושר.

ההסכם, שנתחם בשולי הפגישת ה Ecofin האחרונה בבריסל, משנה מספר סעיפים ומספק בעיקר מצע להחלפת מידע, על פי דרישה, בין רשויות המס, בהתאם לאמנת ה OECD.

ממשלת לוקסנבורג מדגישה כי ההסכם הוא בעל חשיבות גדולה למרכז הפיננסי בלוקסנבורג, במיוחד במונחים של פיתוח הפעילות הבינלאומית שלה. המסקנה באמנה היא כי הממשלמה משקיעה מאמצים בהרחבת הפעילות למניעת כפל מס.

לוקסנברג הכילה עד כמה כשישים הסכמים, שלושים מתוכם עומדים בתקן של ה OECD.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il