שוויץ מאמצת את מנדט האיחוד האירופי בחסכון מס - gbo-il
News

המועצה השוויצרית הפדרלית אימצה את המנדט למשא ומתן בנוגע לרוויזיית המיסוי של הסכם החיסכון עם האיחוד האירופי (EU ).

במאי 2013,מועצת ECOFIN (מועצת שרי האוצר של האיחוד האירופי ) הנחתה את הנציבות האירופיות ליזום משא ומתן סביב השינוי של המיסוי הקיים אודות הסכם החיסכון עם שווייץ.

המטרה של האיחוד האירופי היא להבטיח כי התיקון להסכם זה עולה בקנה אחד עם הגרסה המתוכננת של האיחוד האירופי. התיקון נועד לסגור פרצות המאפשרות למנוע מיסוי של הכנסות מריבית באמצעות חברות תיווך או מכשירים פיננסיים מורכבים.

בהתייחסו, המחלקה הפדרלית השוויצרית ( FDF ) הודיעה כי : ” שוויץ לא הייתה מוכנה לדון בתיקון של ההסכם מאז 2009. עם זאת, תיקון להסכם צריך להיות מוסכם רק אם נמצא פתרון משביע רצון ביחס לאופן שבו הרגולציה של משטרי מדינה שלישיים בנויים למתן שירותים פיננסיים חוצי גבולות במסגרת ה MiFID של האיחוד האירופי.”

FDF הסביר : במונחים של תוכן, הסכם המיסוי צריך להיות מתוקן מבחינה טכנית ומבוסס על מודל דו קיום הקיים , כלומר שימור המיסוי הקיים עם גילוי מרצון כחלופה. התוכן המדויק שלמנדט המשא ומתן הוא חסוי.

משא ומתן בין הקונפדרציה והנציבות האירופיות אמור להתחיל בתחילת 2014.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il