הסכם מניעת כפל המס ה DTA החדש של קפריסין ייכנס לתוקף - gbo-il
News

מקפריסין נמסר כי ההסכמים למניעת כפל מס עם אסטוניה, פינלנד, פורטוגל, ספרד ואוקראינה נכנסו לתוקף.

בתחילת 2013 חמישה הסכמים חדשים למניעת כפל מס (DTA) בין קפריסין למדינות אחרות נכנסו לתוקף. ההסכמים החדשים עם אסטוניה, פינלנד, פורטוגל, ספרד ואוקראינה. ארבעת הראשונים הם הסכמים חדשים לגמרי כשההסכם עם אוקראינה בא להחליף את ההסכם שהיה בין קפריסין לברית המועצות. הסכם שאומץ בין קפריסין לאוקראינה לאחר התפרקותה של ברית המועצות. כל ההסכמים החדשים נאמנים לאמנת ה OECD.

ההסכם עם אסטוניה, פינלנד, פורטוגל וספרד צפוי להביא להרחבה משמעותית של קשרים כלכליים ופעילות השקעות גומלין בין קפריסין והמדינות הנוגעות בדבר. יתרה מכך, על פי משרד האוצר, הסכמים חדשים עם נורווגיה ושוויץ צפויים להיחתם בשבועות הקרובים. משא ומתן על הסכם חדש עם מלזיה נמצא גם הוא בשלבים מתקדמים.

ההסכם המתוקן עם אוקראינה שומר על אחד היתרונות העיקריים של ההסכם אותו החליף. ההוראות החיוביות בנוגע לרווחי הון ממימוש המניות בחברות נכסים עשירות. המטלטלין הכוללים מניות חייבים במס רק במדינות תושבות הבעלים. מאחר וקפריסין אינה מטילה מס על מימוש מניות, למעט הרווח הנובע ממקרקעין בקפריסין, החברות עם קפריסין הפכה אמצעי אידיאלי של מחזיקי נדל”ן באוקראינה ומאפשרת לרכוש להיות פטור ממס.

מרבית סעיפי ההסכם עם אוקראינה מתייחסים לאפשרות מימוש רווחיהן של חברות עשירות בנכסים במדינה שבה מצויין הנכסים והיה חשש כי הוראות מסוג זה יהוו תקדים להסכם מסוג חדש עם קפריסין. החשש הוכיח עצמו כחסר בסיס. רווחים ממימושי מטלטלין יחוייבו במס רק במדינת תושבות הבעלים, מה שהופך את קפריסין לאחת מתחומי שיפוט המס האפקטיביים ביותר בעולם, להחזקת נכסי קניין אוקראינים.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]