כמה שיקולים להקמת חברות זרות - gbo-il
News

ישנם כמה שיקולים בעניין מיקום פתיחת החברה ובמאמר זה נסקור אותם. בנוסף, ניתן לקבל מידע רב את הקמת חברות בחו”ל כאן.

שיקול התשתית העסקית

הקמת חברה בחו”ל מאפשרת להקים תשתית תפעולית, בנקאית ומשפטית לפעילות עסקית חוקית בחו”ל. הקמת חברות כאלה יכולות לתת מענה לאנשים החושבים להקים עסק בתחומי האינטרנט, הייעוץ הבינלאומי, חברות ליצוא ויבוא מסוגים שונים וכדומה. חברה כזו תוכל לפתוח חשבון בנק במגוון רחב של מדינות ותוכל להתחיל בפעילותה העסקית תוך זמן קצר.

שיקולי מס

במדינות רבות בעולם יש שיעור מס אפס על הכנסות שלא הופקו בשטח המדינה. חברה הרשומה במדינות אלה נהנית מאי תשלום מיסים על ההכנסות ועל הדיבידנדים המחולקים לבעלי המניות. למדינות אלה אין אמנת מס עם מדינות אחרות ולכן לא קיימים קשרים בתחום זה בינן לבין מדינות אלה. חשוב לציין כי אי תשלום מס בארצות אלה אינו מונע חיוב מס של ידי השלטונות הישראלים לעניין השיטה הפרסונלית ולכן כל הכנסה שהופקה בישראל או מחוצה לה חייבת בתשלום מס. ישנם מבחנים רבים לעניין חבות המס לישראלים כאשר המרכזיים בהם הם היכן יושבת הנהלת החברה, היכן מרכז החיים של בעלי החברה, מי מקבל את ההחלטות בפועל והיכן הוא נמצא ועוד. הקמת חברה בחו”ל אינה מצמצמת את חובת תשלום המס בישראל אלא אם כן החברה עומדת במבחנים של רשויות המס בישראל. עוד על מיסוי בינלאומי.

שיקולי עלות

במדינות אלה, שאין להם אמנת מס ושלא נדרש לשלם מס על ההכנסות, לא קיימת גם חובת ניהול חשבונות ומינוי רואה חשבון לחברה. דבר זה מוזיל את עלויות התנהלות החברה באלפי דולרים בשנה.

שיקולי חיסיון

השיקול הרביעי שצריך לעשות הוא עניין החיסיון. בישראל ובמדינות רבות אחרות פתוח מאגר רישום החברות לציבור וניתן לדעת מיהם הבעלים של כל חברה, מיהם חברי הדירקטוריון, בעלי התפקידים העיקריים בחברה וכדומה. בחלק בתחומי השיפוט הפופולריים להקמת חברות קיים חיסיון על בעלי המניות והדירקטורים ועל ידי כך לא ניתן להגיע לבעלי החברה בקלות ובנגישות כמו בארצות אחרות. בנוסף, ניתן להשתמש בשירותי נאמנות של בעלי מניות ודירקטורים כדי להגביר את החיסיון של אותן חברות זרות. שאלת החיסיון איננה שאלה של חוסר חוקיות פעילותה של החברה, אלא שיש שיקולים אחרים לגמרי. לדוגמה: חברה ישראלית המעוניינת לסחור עם מדינות ערב או מדינות אחרות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל ירצו לשמור על חיסיון זה כדי להמשיך בעסקיהן.

שיקול העברת כספים

שיקול נוסף לפתיחת חברה זרה הוא שיקול העברת כספים למקום מבטחים. על ידי הקמת חברה כזו ופתיחת חשבונות בנקים בחו”ל ניתן להעביר כספים לאותן חברות בחו”ל.

מערכת השיקולים לפתיחת חברה בחו”ל יכולה להתבסס על שיקול אחד או על מספר שיקולים משולבים. קיימים יתרונות רבים להקמת חברות זרות בחו”ל, אך נדרש לשקול היטב את מיקומה של הקמת החברה על פי הצרכים של האדם או החברה המבקשת לעשות זאת.

לסיכום – אפשר למנות את הסיבות לפתיחת חברות בחו”ל ולומר כי הקמת תשתית עסקית וחיסיון הם הסיבות העיקריות מדוע אנשים מבקשים לפתוח חברות זרות בחו”ל. כפי שנאמר בתחילת המאמר, כדי לפתוח חברה כזו וכדי לדעת באיזה מדינה יהיה הדבר לתועלת הרבה ביותר מבחינתכם, מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי שעניינו הוא פתיחת חברות וחשבונות בנק במדינות אלה.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il