רשם החברות של קפריסין מעדכן מחירים - gbo-il
News
קפריסין ממשיכה בתהליך שאותו החלה לפני כמה שנים – להפוך למרכז פיננסי בסטנדרטים אירופאים וכן החלה מיישמת תקנות ורגולציות חדשות חדשות לפרקים.
בנוסף לשיפורים הטכניים והמקצועיים, רשם החברות של קפריסין עידכן כלפי מעלה את מחירי רישום החברות בקפריסין.
האגרה שנתית חדשה (Levy Fee) תעלה 350 € ותחול על חברה שהתאגדה בקפריסין כאשר התשלום יהיה החל מהשנה הראשונה להתאגדותה.
כפי שנהוג ברוב תחומי השיפוט האחרים, אם האגרות לא ישולמו במועדן, רשם החברות יסיר את החברה מהרישום והחברה תוגבל ובמקרים מסויים אף תיקנס בסכומי כסף גבוהים.
אם אתה מחזיק חברה קפריסאית או שוקל להקים חברה קפריסאית, אנא פנה אלינו לקבלת מחירים מעודכנים ומידע.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]