סקר חדש – סינגפור נבחרה לכלכלה הדינמית ביותר בעולם - gbo-il
News

על פי ממצאיו של מחקר החדש של גרנט תורנטון סינגפור, פינלנד, שוודיה, ישראל ואוסטריה נבחרו כחמש הכלכלות הדינמיות ביותר בעולם.

הסקר השני לשנת 2012, (GDI) מדרג את 50 הכלכלות הגדולות בעולם על פי 22 אינדיקטורים אשר מרכיבים את הכלכלות השונות כאשר בוחנים חמישה תחומים מרכזיים: סביבה עסקית תפעולית; כלכלה וצמיחה; מדע וטכנולוגיה; עבודה והון אנושי; וסביבת המימון.

בסדר נשאלו כ 400 אנשי עסקים ממגוון רחב של מדינות וממגון רחב של תחומים שאלותהנוגעות לחמשת הנושאים המרכזיים וניתוח התוצאות מספק המחשה אמיתית של אופיה של כל מדינה ובכףך להרכיב את תמונת הכלכלה.
סינגפור
סינגפור מובילה בסקרים כלכליים רבים וגם בסקר הנוכחי בעיקר באיכות מערכת הרגולציה הפיננסית, חזקם של הבנקים המקומיים מבחינה תיק האשראי, משטר המס המקל והפשוט שלה (עמוד על 17% כיום). “סינגפור ממוקמת באופן אידיאלי לשמש כשער בין המערב והמזרח. צמחיה חזקה ונתונים כלכליים חזקים נתמכים על ידי שקיפות וכוח אדם מיומן”, נכתב בסקר.

גם ישראל מצאה את מקומה המכובד בדוח. לדברי הדוח, ישראל מציע שוק דינמי וסביבה טכנולוגית מתקדמת. חלק גדול מהפיתוח של המדינה נובע מהשקעה גדולה ממחקר ופיתוח (R & D).

מדינות סקנדינביה שוודיה ודמרק נמצאות בראש הדוח וזאת למרות מדיניות סוציאלית ונטל מס גבוה יחסית. הסיבות הן השקעה גבוה בחינוך, השקעות של המגזר העסקי ופיריון עבודה גבוה.
ארצות הברית ממוקמת רק במקום ה-10 במדד אך למרות זאת עדיין יש שורשים לצמיחה עסקית גבוה וזאת למרו חילוקי הדעות בקונגרס לגבי נטל המס והתערבותה של הממשלה הפדרלאית בכסי האזרחים.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il