קפריסין ומלחמתה בהלבנות הון - gbo-il
News

הימים בהם קפריסין הייתה מעורבת, יחד עם מלטה בחשדות בגין עברות הלבנת הון, בעיקר של אזרחים רוסיים, עברו מן העולם. החל משנת 1996 קפריסין נקטה בשלל אמצעים על מנת לצמצם את הלבנות ההון שהתבצעו משיטחה וביחד עם מומחים מהמועצה האירופית חוקקה חוקים שונים.

על פי החוק הנוכחי, אשר נכנס לתוקף ב -1 בינואר 2008, החקיקה קפריסין תואמת עם הדרקטיבה השלישית של איחוד האירופי למניעת השימוש של המערכת הפיננסית לצורך הלבנת הון ומימון טרור .

החוק הנוכחי, כמו הקודם, קובע כי הבנק המרכזי של קפריסין משמש בתור הרשות המפקחת המוסמכת עבור מי שעוסק בפעילות הבנקאית באי ומפקח על העברות הכספים פנימה והחוצה מהאי.במסגרת זו, הבנק המרכזי של קפריסין ינושא באחריות הפיקוח והמעקב אחר הבנקים המקומיים בנושא של הערות הכספים ובציות לחוק למניעת השימוש במערכת הפיננסית למטרות הלבנת הון ומימון טרור.

בחודש אפריל 2008 פרסם הבנק המרכזי של קפריסין הוראה מתוקנת לבנקים, בהתאם להוראות חוק של 2007, המחייב את הבנק לנקוט במדיניות מתוקנת ונהלים חדשים כלים הלבנת ההון וכן הצורך בשדרוג ובשיפור האמצעים והמערכות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על מנת להביא את הבנקים המקומיים בקנה אחד עם הסטנדרטים של FATF ועל פי ההנחיות של האיחוד האירופי בתחום זה. יודגש, כי החוק קובע במפורש כי הבנק המרכזי מכיל את הוראות החוק בקפריסין לכל מי שקשור לזה ושהחוק מופנה אליו.

מאז 1997, הוקמה יחידה מיוחדת למאבק בהלבנת הון הכפופה ללשכת היועץ המשפטי לממשלה ואחראית על קבלה וניתוח של דוחות עסקאות חשודים בהלבנת הון. במהלך חקירה מסויימת הנוגעת להלבנת הון, יחידה זו עשויה לפנות לבית המשפט ולקבל צו לגילוי מידע המתייחס לכל אדם, כולל בנקים ומוסדות פיננסים, אשר עשויים להיות ברשותם מידע הקשור לחקירה, כמו גם צווי הקפאת והחרמת כספים ורכוש החשוד שמקורו הוא בהלבנת הון.

הבנק המרכזי הקפריסאי הכחיש תמיד בתקיפות את האשמות שעזר להלבנותהון בתחילת שנות ה -90 המוקדמות וכיום זה בוודאי נכון שהמגזר הבנקאי נקי, מפוקח הן על ידי הרגלוציה והבנק המרכזי האירופי והן על ידי גופי פיקוח בינלאומיים בדומה ליתר מדינות האיחוד האירופי.

עבור משקיעים שונים המוגדרים כמשקיעי אופשור, החוקים בקפריסין (חוקי הבנקאות וחוקי החברות) מספקים רמה סבירה של סודיות ואי גילוי. כל חברה המוקדמת בקפריסין מחוייבת בגילוי הנהנים בחברה ובדיווח לבנק המרכזי בקפריסין. עובדי הבנק בקפריסין מחוייבים בשמירת סודית תחת חוק הבנק המרכזי (סעיף 29 של חוקי הבנקאות 1997-2009). בנקים מקומיים מספקים את אותה רמת שמירת סודיות ואי גילוי באותם סטנדרטים של סודיות כמו במשפט האנגלי.

הכללים עבור חילופי מידע עם מדינות זרות הם תערובת מורכבת של דיני מיסוי מקומי, רשת אמנות למניעת כפל מס, והסכמים בינלאומיים לסיוע משפטי הדדי וחילופי מידע, אך כללים אילו מסתבכים עוד יותר כאשר תקנות חדשות של האיחוד האירופי מחמירות באופן חריף יותר את הסודיות בגין חברות או פרטיים, אך יחד עעם זאת, החוק בקפריסין מתנהל על ידי פרוטוקולים מסודרים ותהליכי עבודה ברורים לגבי בקשות לקבלת מידע ושיתוף פעולה.

ביטויים קשורים: חשבון בנק בקפריסין, הקמת חברה בקפריסין


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il