עתיד מערכת המס באנגליה מושפע מהגרעון העצום של המדינה - gbo-il
News

שר בכיר במשרד האוצר הבריטי, דני אלכסנדר, התבטא ואמר כי הרמות הנוכחיות של המיסוי יצטרכו להישאר באותו הגובה לפחות למשך של חמש שנים עד אשר הממשלה תשיג ותעמוד ביעדי הפחתת הגרעון עצום של אנגליה.

ההערות של דני אלכסנדר, המשמש כמזכיר הראשי במשרד האוצר, בראיון לעיתון “אובזרוור”השבוע, ממליצים שמשלמי המיסים העשירונים האמצעיים והגבוהים, זאת אומרת האזרחים בעלי ההכנסות הבינוניות והגבוהות יצטרכו להמתין זמן רב כדי לראות שתשלומי מס ההכנסה שלהם יורדים מרמתם הנוכחית.
“אני חושב שנטל המס הוא הכרחי ותורם תרומה משמעותית ליציבות הכלכלית ולקיטון בגרעום ולכן נצטרך לשמור על המיסים הגבוהים במשך זמן רב,” על פי דברי השר אלכסנדר .

בעוד המזכיר הראשי סירב לאשר או לשלול את האפשרות של קיצוצי מס מעבר ליעד של חמש שנים, אמר כי המטרה האולטימטיבית של הקואליציה היא לאזן את מערכת המס, הן כדי להפוך אותה להוגנת יותר ולירוקה יותר בעות חקיקה באמצעות חקיקה סביבתית אגרסיבית..

עם זאת, דבריו של אלכסנדר מעמיקים את הקרע ההולך וגדל בין הליברלים הדמוקרטים מצד שמאל של הקואליציה והשמרנים מימין, כאשר השמרנים טוענים שדרך ההוצאות הציבוריות ניתן בעצם לחתוך את נטל המס, ואת הגירעון המעמיק..

תקציב החירום, הודיעה ביוני האחרון, אכן כוללים בשלבים קיצוץ במסים על ההכנסה של החברה, וכן עלייה לסף מס הכנסה אישי, הקטנת סכום המס, כי עובדים רבים ייאלצו לשלם. עם זאת, אלה כבר קוזז על ידי גידול של 2.5% המתוכנן מס ערך מוסף מ ינואר עלייה של 10% בשיעור המס עבור משלמי המסים, שיעור גבוה יותר, בין באמצעים אחרים, יעילים מיום התקציב.

בהתאם לתקציב החירום הממשלתי, כולל בתוכו שלבים בקיצוץ מיסי החברות ומצד שני עלייה במס במיסוי הכנסה אישי לעשירונים הגבוהים וקיטון במס הכנסה של העובדים במגזרים היצרניים והשירותים. למרות זאת, חלה עליה של 2.5% במס ערך מוסף מתחילת השנה ועלי השל 10% בשיעור המס עבור מס רווחי הון (capital gains tax ).

הקמת חברה בחו”ל, חשבון בנק באנגליה

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il