המועצה האירופית קרובה להסכם עם האיחוד האירופי - gbo-il
News

המועצה האירופית (EC) כמעט והגיעה להסכם עם הפרלמנט האירופי (EP) על רפורמות בפיקוח והבקרה הפיננסית באיחוד האירופי (EU), אך הצליחה להעביר רק חילופי רעיונות עקרוניים הנוגעים לגביית מסים דרך הבנקים ולפיקוח מוגבל על עסקאות פיננסיות.

המשא ומתן בין המועצה האירופית EC לבין הפרלמנט האירופי הניב הסכם עקרונות לרפורמות השונות במערכת הבנקאית והמיסויית, נחתם ב -2 בספטמבר השנה. ההסכם כולל היבטים מרכזיים של הרפורמה במסגרת האיחוד האירופי לפיקוח על המערכת הפיננסית. הרפורמה נועדה להקים בסיס חדש לפיקוח פיננסי באירופה, יצירת מנגנון ניהול סיכונים שיפעל בהתאם לתקנים אחידים ולהגביר את שיתוף הפעולה של שלושת רשויות הפיקוח (ESAs) – בנקאות, ביטוח ושוק ניירות הערך.

במסגרת הרפורמות, שיתוף הפעולה של שלושת רשויות הפיקוח ( ESAs) יחזק את כוחם כך שרמת שיתוף המידע וכנגזרת לזה, יכולת הפיקוח והאכיפה תגבר. שיתוף הפעולה יסייע בחקירות חוצי גבולות שמבוצעות על פני כמה מדינות באירופה.

ההסכם עם הפרלמנט האירופי( ה-EP ) צפוי להיכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2011. הפרלמנט האירופי צפוי כעת לאמץ את נוסח ההסכם בקריאה ראשונה במהלך מושב המליאה המתחיל ב -20 בספטמבר. המועצה האירופית תאמץ את ההסכם באופן רשמי בפגישה שלאחר מכן, ללא דיון נוסף.

עם זאת, סמכות הנציבות האירופית בשלב זה היא לקיים חילופי דעות על האחריות ועל התרומה של התעשייה הפיננסית בעקבות המשבר הפיננסי, דיונים על היטלים וקנסות על הבנקים ועל מוסדות פיננסיים אחרים, ועל הקדמה אפשרית של המיסוי על עסקאות פיננסית.

בעקבות המשבר הפיננסי, מספר מדינות הציגו היטלים וקנסות על הבנקים או נמצאים בתהליך כזה, הבעיה האי שגובה ואופיים של של היטלים אילו משתנה ממדינה למדינה. מומלץ כי האיחוד האירופי יאמץ גישה אחידה ומתואמת בנושא זה על מנת מנוע עיוותים בשווקים הבינלאומיים ולפגוע בתחרותיות וכן למנוע מצב של כפל קנסות והיטלים על מוסדות.

עם זאת, הנציבות האירופית יכולה רק להסכים לדון על ההקדמה האפשרית של מיסוי על עסקאות פיננסיות בישיבה הרשמית שתערך בסוף ספטמבר השנה בבריסל.

חברתנו מתמחה בליווי מלא להקמת חברה בחו”ל, פתיחת חשבונות בנק בחו”ל ועוד.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]