האיחוד האירופי מבקר את סין על חוסר הוודאות של משטר המס - gbo-il
News

לשכת המסחר האיחוד האירופי  בסין – European Union Chamber of Commerce in China – EUCCC פרסמה לאחרונה נייר עמדה ביקורתי  על משטר המס הסיני.

הביקורת מתריעה על “השלכות דרמטיות על המצב הפיננסי של חברות רבות” הנובעת משינויים ותקנות רבות שנכנסו בתוקף בסין בהתראה קצרה ובמקרים מסויימים גם בדיעבד כגון החזר שיעורי המס.


דוגמאות ניתנו כדלקמן:

  • משטר מס חדש הנוגע לחברות בסין שאינן נחשבות כתושבות אלא כישות זרה- Non-Resident Entities –NREs גרם לבעיות קשות. תקנות המס החדשות נכנסו לתוקף ב -20 לפברואר 2010, והשינויים הרטרואקטיביים גרמו לחברות שהחלו פרוייקטים מלפני תאריך זה לתמחר את הפרוייקט ולהיערך בצורה מסויימת שכיום, לאחר כניסתן לתוקף של התקנות גרמו לפרוייקטים רבים להיכשל.
  • תקנות המס הרבות נכנסו לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מהמועד הקובע של החוק ב -1 בינואר 2008, אבל רשויות המס עדיין לא מסרו הבהרות רשמיות לגבי מימושם וישומם בחברות זרות.
  • שינויים במע”מ – חברות יצוא שהיו זכאיות להחזר כספי מלא או חלקי של מע”מ שהוצא על קניית מוצרים ביתיים בעבר, אינן יודעות כיום מה יהיה משטר המע”מ וההחזרים והדבר גורם לאי ודאות מסחרית גדולה.EUCCC המליצה כי משלמי המסים הפעילום בסין ינהגו כדלקמן:


  • הודעה מוקדמת בפרק זמן סביר או תקופת “חסד” לפני ביצוע כל שינוי מהותי ובחוקים ובתקנות בתחום המיסוי והמע”מ.
  • יישום משטר מעבר מיוחד עבור חברות זרות בסין ( NREs ) שהתחילו פרויקטים בסין לפני התקנות החדשות שנכנסו לתוקף ב -20 בפברואר 2010.
  • ביטול ואכיפה של תקנות מס בצורה רטרואקטיבית ובצורה שגורמת לחוסר וודאות.
  • יציבות מע”מ ויציבות בשיעורי החזרי המע”מ והודעה מוקדמת עד כמה שניתן לפני שינוי או הפחתה כל שהי בשיעורי ההחזר והמע”מ
  • תידרוך ופירסום של רשויות המס המקומיות לכללים החדשים.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


[/av_textblock]

[/av_one_full]

[/av_section]