הונג קונג היתה מדינה הרביעית בעולם בשנת 2009 בהשקעות זרות - gbo-il
News


הונג קונג היתה הרביעית בגודלה בעולם בהיקף השקעות הזרות הישירות בשנה שעברה כאשר עלתה מהמקום התשיעי משנת 2008 על פי דו”ח ההשקעות העולמי לשנת 2010 אשר פורסם על ידי האומות המאוחדות בכנס למסחר ופיתוח.

חברתנו מתמחה בליווי מלא להקמת חברות בהונג קונג וסיוע בפתיחת חשבונות בנק בהונג קונג. לחץ לפרטים נוספים.

זו היתה הפעם הראשונה בהונג קונג זכה במקום הרביעי בדירוג העולמי. במשך 12 שנה ברציפות הונג קונג שמרה על מעמדה כהשקעה השנייה בגודלה על ידי זרים באסיה, לאחר היבשת הסינית. הדוח הראה כי למרות המשבר הפיננסי והכלכלי העולמי אשר גרם לירידה של 37% בהשקעות גלובליות בשנת 2009, בהשוואה לשנה הקודמת, ההשפעה על מזרח אסיה היה חריפה פחות. ההשקעות הזרות הישירות בהונג קונג הסתכמו ב 48 מיליארד $ המראות ירידה רק של 19% בהיקפן לעומת העבר . החלק היחסי של הונג קונג בהשקעות זרות באסיה היה בשנת 2009 כ – 21% , בדומה ל 2008.

מבחינת השקעה במניות על ידי גופים וחברות זרות, מדורגת הונג קונג במיקום הגבוה ביותר באסיה, עם נתח של 37%, או מעל 91 מיליארד $ בשנת 2009. סכום זה מייצג עלייה של 12% משנת 2008. בדו”ח גם מודגש ההתאוששות המהירה של זרם ההשקעות הישירות באסיה על ידי זרים בשנה זו, לעומת שיפור הדרגתי יותר ונמוך יותר במקומות אחרים. ברבעון הראשון של 2010, ההשקעות הזרות הישירות לתוך הונג קונג, למשל, הסתכמו ב- 20 מיליארד דולר, גידול משמעותי של 72% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

אחד המנהלים הראשיים של קרן לקידום ההשקעות בהונג קונג, מר סימון גלפין מציין כי מעמדה של הונג קונג בכלכלה בינלאומית משתקף בדירוג שיא שלה.

“עם הונג קונג ממוקמת בלב אסיה כשער כניסה לסין והיא הנהנית מפירות ההתאוששות הכלכלית של האזור,” הוא המשיך “ההשקעות הזרות הישירות חשובה ביותר בכלכלה של הונג קונג, מאחר והן מביאות איתן טכנולוגיה חדשה, מיומנויות כוח אדם מקצועי רכות ויוצרת משרות עלית. אנו מחויבים להאדיר את היתרונות של הונג קונג כדי לשמור על מעמדה התחרותי בבחירתה כבסיס לפעילות באסיה לחברות רבת.”

“צעדים כגון rקידום שותפויות כלכליות והסדרים מבחינת המיסוי עם סין והמשך חתימה על הסכמי למניעת כפל מס עם מדינות רבות ממשיכים לדחוף את הונג למובילות עסקית ולמרכז אופשור אדיר למסחר עם סין הקרובה והעיר הופכת להיות כיעד השקעה מועדף עבור זרים וחברות באסיה”, סיכם .

פרטים נוספים על הקמת חברה בחו”ל ופתיחת חשבונות בנק בחו”ל.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il