ביטול וסגירת חברה בחו”ל – כיצד מומלץ לנהוג? - gbo-il
News

ייפוי כוח – בהקשר של ניהול חברות , ייפוי כוח ( Power Of Attorny -POA) הוא מסמך משפטי, שבו ניתנות זכויות חוקיות ומשפטיות לפעול בשם ומטעם החברה . מתוקף ייפוי הכוח, הפועל בשם החברה הופך להיות נציג של החברה. אחד המהלכים הנפוצים ביותר בתחום חברות האופשור הוא מתן ייפוי כוח מלא על ידי הנאמן של החברה לנהנה בפועל של החברה (בעלים שביושר). כוחו של ייפוי הכוח יכול להיות בהיקף רחב של סמכויות ייצוגיות (Generl POA), או להיות מוגבל לכמה זכויות ופעילויות מסויימות בלבד (ייפוי כוח מוגבל).

 

ייפוי כוח מלא יכול להיות לדוגמא העברת זכויות של הנאמן בפתיחת חשבונות בנק ותפעולם, חתימה על חוזים עסקיים, פתיחת סניפים בחו”ל, הקמת חברות בנות וביצוע כל פעולה אחרת שנדרשת. החברה עשויה להעניק כמה ייפוי כוח לגורמים שונים ולקבוע בהן סמכויות שונות לביצוע לכן ניתן בעצם לפצל סמכויות שונות בהתאם להחלטות של השונות ולסמכויות שמוענקות בייפוי הכוח.

בעוד השימוש במסמך יפוי הכוח הוא כנראה הדרך הנוחה ביותר של תיפעול החברה על ידי בעליו, ישנם גם סיכונים תאורטיים שטמונים בטופס זה. לדוגמא בנושא המיסוי – ישנן מדינות אשר רואות לנגד עיניהן שמי שבעצם שולט בחברה דרך ייפוי הכוח הוא למעשה נושא באחריות המיסויית ונמצא תחת הגדרות המיסוי הבינלאומיות, או למשל אדם אשר פועל בשם חברה דרך ייפוי כוח חותם על חוזים ויכול גם להכניס את החברה לחובות ובעיות אחרות.

בעצם, מתן ייפוח הוא למעשה מתן שליטה בחברה ושליטה זו מעניקה כוח ואחריות רבה לכן אם אתה בעל החברה ואתה מעניק יפוי כוח לאדם אחר, נסה להגביל את השימושים האפשריים על גבי המסמך עצמו ובכל להימנע בעתיד ממצבים לא רצויים.

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il