מהם המסמכים הדרושים לפתיחת חשבון בנק בחו”ל על שם חברה? - gbo-il
News

בבואנו להקים חברה זרה בחו”ל, ברוב המקרים נצטרך לפתוח לחברה גם חשבון בנק בחו”ל. פתיחת חשבון בנק לחברה בחו”ל שונה מפתיחת חשבון בנק פרטי בחו”ל. השוני בא לידי ביטוי במסמכים הנוספים אותם הבנק דורש ובמבנה פעילות אחר של החשבון.

ניקח לדוגמא חברה קפריסאית שצריכה לפתוח חשבון בנק בקפריסין וחשבון בנק בשוויץ. חשבון הבנק בקפריסין ישמש את החברה לפעילות שוטפת וחשבון הבנק בשוויץ ישמש את החברה להשקעת הנוסטרו ורווחים.

שני הבנקים ידרשו כמה מסמכים בסיסיים על מנת לפתוח את חשבון הבנק:

צילום דרכונים בתוקף – נציג הבנק או בעל סמכות פתיחת החשבון ידרשו לראות דרכון מקורי בתוקף של המורשים לפתוח את חשבון הבנק מיתאם החברה, בעלי זכות החתימה לביצוע פעולות ודירקטורים של החברה. בלי דרכונים בתוקף החשבונות לא יפתחו והבנק לא יתחיל אפילו בבדיקות הנאותו לפתיחת החשבון. אם יש דיקטורים שהם אינם בעלי המניות כמו נאמנים אז הבנק ידרוש גם את הדרכונים של אותם דירקטורים חתומים באפוסטיל.

תעודת רישום חברה – Certificate of Incorporation- תעודה שמנפיק רשם החברות של המדינה שבה החברה הונפקה. התעודה חייבת להיות חתומה על ידי רשם החברות אחרי תשלום האגרות. חלק מהבנקים הבנילאומיים מקבלים תעודת רישום חברה בעברית, במקרה שתרצה לפתוח חשבון בנק בחו”ל לחברה ישראלית.

תקנון ותזכיר החברהArticles and Memorandum of Association – סט מסכמים עב קרס המתאר את יסודות החברה, עקרונותיה ועיסוקיה הצפויים. התקנון הינו למעשה הגדרת היחסים בין החברה לבין בעלי מניות החברה, הגדרת החובות והזכויות של בעלי המנות. במסמכי התקנון חובה לכלול את שם החברה, מטרות החברה, חלוקת הון המניות כולל פירוט של בעלי החברה ופרטים משפטיים נוספים.

לגבי חברות אופשור כגון BVI, פנמה, סיישל וכדומה התקנון הוא אותו מסמך לכל החבות ללא יוצא מן הכלל (מבלבד שינוי פרטים ייחודיים לחברה הספציפית).

פרוטוקול (Resolution) באנגלית – כל חברה לפני פתיחת חשבון בנק חייבת להוציא החלטת חברה חתומה עלידי הדירקטורים שלה המאשרים לחברה לפתוח חשבון בנק בחו”ל. בפרוטוקול יקבע מי מורשה לפתוח את חשבון החברה מצד החברה ומי מורשה לבצע פעילות שוטפת בחשבון החברה. הבנק חייב לקבל החלטת חברה מקורית כדי לוודע שהחברה רוצה לפתוח חשבון בנק ולא מדובר בעובד או אדם שרוצה לפתוח לחברה למטרות פליליות חשבון בנק. לדוגמא-אי אפשר לפתוח חשבון בנק לחברת טבע הישראילת אלא רק לאחר שדירקטוריון החברה החליט על כך במסמך מפורט.

Certificate of Good Standing – מסמך המעיד כי החברה עדיין קיימת ופעילה לאחר שנה מים הקמתה. (בדרך כלל מבקשים זאת אם החברה הונפקה לפני 12 חודשים).

מעבר למסמכים הללו, ישנן החלטות חשובות בפתיחת חשבון הבנק שאתה תצטרך לקבל.

נקודות חשובות:

  • רוב הבנקים הבנילאומיים ידרשו לראות מסמכים מקוריים בלבד או מסמכים חתומים על ידי אפוסטיל.
  • חברתנו מכירה היטב את עולם הבנקאות וידאג שכל המסמכים הרלבנטיים יהיו מוכנים ומסודרים כדי שפתיחת חשבון הבנק לא תתארך.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© ‫Copyright - gbo-il