החלטות שצריך לקבל בפתיחת חשבון בנק בחו”ל לחברה. - gbo-il
News

בבנקאות הבינלאומית נהוג להפריד בין חשבונות בנק פרטיים לבין חשבונות בנק על שם חברות.

פתיחת חשבון בנק בחו”ל לחברה זרה בבעלותך אינה דומה לפתיחת חשבון בנק פרטי בחו”ל.

ישנם הבדלים רבים בטפסי הבנק, המסמכים הנדרשים, החלטות שנוגעות לאופן פעולת החשבון ועלויות אחרות,כאשר חוקי הבנקאות הבינלאומית מכתיבים את אופן פתיחת חשבון הבנק.

איך פותחים חשבון בנק לחברה בחו”ל?

לפני פתיחת חשבון בנק בחו”ל צריך להקים חברה בחו”ל (בהנחה שאין לך כבר חברה קיימת). תהליך הקמת החברה שזור בתהליך פתיחת חשבון הבנק, לכן כבר בזמן הקמת החברה הזרה נחשוב קדימה לגבי פתיחת חשבון הבנק לחברה. זאת אומרת שנחשוב ונחליט מי יהיה מורשה לפתוח חשבון בנק מטעם החברה ומי יהיה מורשה לתת הוראות בחשבון החברה. הדירקטורים של החברה יחתמו על מסך שנקרא החלטת חברה (Resolution) ושם יפורטו מי מורשה לפתור את חשבון הבנק ומי מורשה לבצע פעילות בחשבון.

בדרך כלל מסמכים אילו מצורפים לסט מסמכי החברה אבל חשוב להיות ערים ולא לשכוח להזמין מסמך זה מהמשרד שהנפיק את לך את החברה ומטפל בפתיחת חשבון הבנק עבורך).

אם ביקשתם שירותי נאמנות של דירקטורים ושל בעלי מניות, תדאגו לקבל ייפוי כוח מלא מהחברה.

מהן ההחלטות שצריך לקבל בפתיחת חשבון החברה?

מורשי חתימה -מי מורשה לפתוח את חשבון הבנק מטעם החברה – צריך להחליט מי יחתום על סט המסמכים בבואנו לפתוח את חשבון הבנק. הרי לא כל עובד מהחברה יכול לפתוח חשבונות בנק בשם החברה. כשמדובר בחברה פעילה,בדרך כלל סמנכ”ל הכספים או המנכ”ל חותמים על סט פתיחת החשבון. בחברה זרה מסוג אופשור כמו חברת BVI, בדרך כלל בעלי החברה חותמים בשם החברה (כל מקרה לגופו).

זכות חתימה -מי מבעלי התפקידים בחברה מורשה לתת הוראות לבנק בשם החברה ואיך יהיה סדר ההוראות, זאת אומר,האם החתימות יהיו בנפרד או ביחד.צריך להגדיר מראש מי יעביר הוראות לבנק לכל הפעילויות הבנקאיות.

חתימות בנפרד– כל אחד שמוגדר כבעל זכות חתימה יכול להעביר הוראה לבנק לבדו ללא צורך בחתימות נוספות .

חתימות ביחד – חתימות של בעלי זכות החתימה הן ביחד, לפי הסדר שנקבע, ז”א שחותם A צריך לחתום עם חותם B ורק אז ההוראות מבוצעות. בדרך כלל הגדרת החתימות בצורה זו באה להבטיח שכל פעולה שנעשית בחשבון עוברת כמה עיניים ובקרה נוספת.

הצהרת הנהנים -Beneficiar Owner – אחד הטפסים החשובים ביותר. בטופס זה מצהירים מי שפותח את חשבון החברה מי בעצם הנהנה בחברה. זאת אומר מי ירוויח מפעילות החברה.גם אם מי שמחזיקה בחברה היא חברה אחרת,זה לא משנה- בבנקאות הבינלאומית חובה לדע מי הנהנה האחרון בשרשרת ולא משנה מה אורך השירשור ומה מיבנה הבעלות.הבנק בחו”ל יבדוק האם הנהנה לגיטימי והאם ניתן לפתוח לו חשבון בבנק.

KYC טופס הכרת הלקוח -הבנק ירצה לדעת מפורטות מהי פעילות החברה, מקור הכסף, ניסיון ומידע מפורט על הבעלים ויכול לדרוש אפילו חוזים המעידים על מקור הכסף. הבנק יכסה את עצמו מכל אפשרות שיואשם בעזרה להלבנת הון.

גישה לאינטרנט -בזמן חתימות על סט המסמכים, ניתן יהיה להגיש בקשה לפתיחת החשבון גם לאינטרנט (לא בכל בנק ישנה אפשרות לחשבון באינטרנט) צריך להגדיר אימייל שלאימייל הזה הבנק ישלח את סיסמאות הגישה וכן משתמשים מורשים .

כפי שניתן לראות,פתיחת חשבון בנק בחו”ל והקמת חברה בחו”ל הם עניין מורכב הדורש ניסון רב וידע. כל מסמך שיחסר יגרום לעיקוב בפתיחת החשבון, עלויות כספיות מיותרות ולפעמים אף יגרום לסרוב הבנק לפתיחת החשבון. בבנקאות הבינלאומית לא מתפשרים על אף מסמך ומסמך ולכן רצוי לדאוג מראש שחיבור החברה עם הבנק יהיה מתואם וידוע.

אתם מוזמנים לפנות אלינו לפגישת הכרות אישית ללא כל התחייבות בטלפון: 4257 03-510 ,

באמצעות דוא”ל: [email protected] או באמצעות טופס יצירת קשר

© ‫Copyright - gbo-il